Återvinningspråmen kommer lägga till vid fyra kajer varje vår och höst: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen (mot Fiskhamnen) och Skeppsbron. Fotograf: Lo Birgersson

Hållbar mobilitet

Återvinningspråmen är här för att stanna

På påskdagen är det dags igen – då startar återvinningspråmen sin tur längs älven. Samla ihop ditt grovavfall och lämna det vid en av de centralt belägna kajplatserna.

Pråmen är numera en permanent lösning

- Pråmen underlättar återvinningen för göteborgare som bor centralt och minskar behovet av bil, säger Peter Årnes, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Den avlastar även återvinningscentralen i Högsbo där det ofta är långa köer.

Den flytande återvinningscentralen började som ett projekt hösten 2019. Göteborgarna uppskattade tjänsten och från och med i år blir den alltså en permanent lösning för inlämning av grovavfall.

"Den flytande återvinningscentralen började som ett projekt hösten 2019. Göteborgarna uppskattade tjänsten och från och med i år blir den alltså en permanent lösning för inlämning av grovavfall"

Återvinningspråmen tar emot i stort sett allt det som en vanlig återvinningscentral tar emot: brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Den tar också saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet. Eftersom lastkapaciteten är begränsad kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall. Man kan inte heller lämna förpackningar och tidningar. Däremot får man göra hur många besök man vill och det behövs inget ÅVC-kort.

- Angående Corona och smittspridning kommer vi att ha personal på plats som ser till att det inte blir för många besökare samtidigt på pråmen. Vi uppmanar också alla att ta ansvar och hålla avstånd, säger Peter Årnes.

"Återvinningspråmen tar emot i stort sett allt det som en vanlig återvinningscentral tar emot: brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Den tar också saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet"

Återvinningspråmen kommer lägga till vid fyra kajer varje vår och höst: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen (mot Fiskhamnen) och Skeppsbron. Avfallet fraktas sedan uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Mer info och tidtabell: www.goteborg.se/atervinningspramen

Publicerad 1 april 2021 (Uppdaterad 1 april 2021)