Lindholmen är en del av den gröna zon som nu skapas.

Hållbar mobilitet

Grön testzon skapas i Göteborg

Nu utvecklas Gothenburg Green City Zone, en världsunik satsning av Göteborgs Stad och en rad tunga aktörer för ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och till Forsåker i Mölndal.

I zonen ska ny teknik testas som gör det möjligt för en del av Göteborg att ha hundra procent utsläppsfria transportsätt till 2030. Bakom initiativet står Göteborgs Stad via Business Region Göteborg, Volvo Cars och forskningsinstitutet RISE. Flera förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad och flera externa aktörer är redan engagerade i satsningen.

Göteborg och Göteborgsregionen växer. 120 000 nya jobb ska skapas till 2035 utöver dagens 550 000 och antalet turister och besökare ska fördubblas till 2030. Det innebär ständigt ökande transportbehov, samtidigt som Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll till 2030 och göteborgarna ha en hälsosam livsmiljö.

För att lösa den ekvationen måste vi börja testa framtiden i stor skala redan nu.

Utsläppsfritt transportsystem

Det är bakgrunden till Gothenburg Green City Zone, ett helt klimatneutralt och utsläppsfritt transportsystem som nu utvecklas i en zon som sträcker sig från Lindholmen längs evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal. Man kan likna zonen vid en stor testbädds- och demonstrationsmiljö där företag, samhällsaktörer, akademi och institut kan samverka och testa ny teknik och utveckla och skala upp sina verksamheter, produkter och tjänster kring transporter, infrastruktur, energi och miljö.

Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll till 2030 och göteborgarna ha en hälsosam livsmiljö.

Målet är att alla fordon som färdas i eller från Gothenburg Green City Zone ska drivas utsläppsfritt 2030 i en fungerande infrastruktur som möter klimatneutrala transportval och underlättar i vardagen för såväl näringsidkare som för boende och besökare i en attraktiv stadsmiljö.

En möjligheternas zon – ingen förbudszon

Gothenburg Green City Zone är ingen förbudszon där vi stoppar vissa transporter och skickar dem någon annanstans. Det är istället en möjligheternas zon för att dra nytta av varandras kompetenser så att vi på ett kraftfullare och snabbare sätt kan närma oss målet. Parallellt öppnas helt nya affärsmöjligheter upp för företag, både nationella och internationella.

Första regionen i världen

Redan i dag ligger Göteborg i absolut framkant både när det gäller forskning och utveckling i allmänhet och inom hållbarhet i synnerhet. Det är en position som bygger på en lång tradition av framgångsrika samarbeten mellan staden, regionen, näringslivet, akademi och medborgare.

I Gothenburg Green City Zone kommer staden, näringslivet och forskningsaktörer att arbeta gemensamt för att ställa om transportsystemet till utsläppsfritt på väldigt kort tid.

Med Gothenburg Green City Zone blir Göteborg den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och samtidigt skalbara transportlösningar.

Röster om satsningen

– I Gothenburg Green City Zone kommer staden, näringslivet och forskningsaktörer att arbeta gemensamt för att ställa om transportsystemet till utsläppsfritt på väldigt kort tid. Genom denna samverkan visar vi vägen inom hållbarhetsfrågor i Europa och att vi menar allvar med stadens klimatkontrakt med EU och våra ambitiösa hållbarhetsmål till år 2030, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad.

– Att kunna prova nya idéer är avgörande för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs. Utsläppsfria zoner är ett strålande exempel på hur vi kan minska klimatutsläppen och samtidigt driva på för en hållbar näringslivsutveckling, säger Emmyly Bönfors, ordförande för Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad.

– Det här initiativet är helt i linje med vårt företags syfte. Vi vill vara med och skapa framtidens städer och säkerställa att de är beboeliga och attraktiva. Det här initiativet ger oss möjligheten att göra det och samtidigt ta ansvar för vår hemstad, säger Håkan Samuelsson, VD Volvo Cars.

– Klimatneutrala transporter av personer och varor är avgörande för framtidens städer. Med Gothenburg Green City Zone kan vi tillsammans visa och prova nya lösningar för att förstå vad som fungerar för människor, samhälle och näringsliv, säger Pia Sandvik, VD RISE.

– Den samverkan som har blivit Göteborgs signum har bäddat för ytterligare ett steg framåt inom innovation och hållbarhet. Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu, säger Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg.

Bakgrund

Bakom initiativet står Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden. Engagemanget och intresset kring Gothenburg Green City Zone är mycket stort och så här långt är ett flertal av stadens bolag och förvaltningar engagerade: trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering, Göteborg Energi och Göteborg & Co. Därtill är Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs Universitet, Svenska Mässan samt Mölndal Stad med flera förvaltningar och bolag samt Johanneberg Science Park engagerade. Och vi vill bli många fler – Gothenburg Green City Zone är en inkluderande satsning där vi välkomnar alla som på olika sätt vill vara med och skapa hållbara lösningar för Göteborgsregionen och ta dem ut i världen.

 

Gothenburg Green City Zone sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal.

Publicerad 12 januari 2021 (Uppdaterad 12 januari 2021)