Att följa hastighetsreglerna har stor inverkan på trafiksäkerheten

Hållbar mobilitet

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet

Nu lanserar Trafikverket, Göteborgs Stad och en rad andra aktörer initiativet Zhero för ökad trafiksäkerhet. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå Nollvisionen.

Trafikkontoret och andra organisationer som utformar vägsystemet eller företag som utvecklar fordon har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet. Grunden är att det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. När det sker en olycka ska systemet skydda användaren.

"Alla som använder vägsystemet kan bidra till att förändra normer"

Men vi är också beroende av att spelregler följs, så att det finns möjligheter att överleva om olyckan är framme. Dit hör exempelvis att respektera hastighetsgränserna och att inte köra onykter. Om alla höll hastighetsgränsen skulle ca 100 liv räddas per år.  Dessutom är nära 25 procent av alla dödsolyckor har koppling till rattonykterhet.

Undersökningar visar att bara var tredje person anser att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsgränserna.

– Alla som använder vägsystemet kan bidra till att förändra normer – privatpersoner, företag och organisationer, konstaterar Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket.

– Det finns stora möjligheter för ledare att ta ansvar för trafiksäkerhet i den egna verksamheten. Säkra resor är en hållbarhets- och arbetsmiljöfråga. Företag behöver ta ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck, på samma sätt som man redovisar sina klimatavtryck.  När många engagerar sig i trafiksäkerhet finns stora möjligheter att minska skadade och omkomna i vägtrafiken.

Tillsammans är vi Zhero – på väg mot Nollvisionen

Nu lanserar Trafikverket, Göteborgs Stad och en rad andra aktörer satsningen Zhero, som är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken.

För att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder, och vad som är ett trafiksäkert beteende, kommer vi inom Zhero lyfta frågan högre på samhällsagendan. I ett hållbart vägsystem vill man inte bara överleva – det finns också krav på att minska utsläpp och att känna sig trygg och trivas i blandade trafikmiljöer.  En förflyttning till ett mer trafiksäkert beteende ger många fler hållbarhetsvinster, som exempelvis luftkvalitet, buller och minskat klimatutsläpp.

Nollvisionen bygger på tre byggstenar: säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Inom Zhero fokuserar vi på den säkra användaren. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, fordon och

Aktörer inom Zhero

Trafikverket, Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborg stad, MHF, NTF, Polisen, Safer, Stockholm stad, STRochTransportstyrelsen.

Om konceptet Zhero

Zhero är en sammanslagning av zero/noll och hero/hjälte. Noll som i Nollvision, noll kilometer över, noll alkohol och narkotika i trafiken. Hjälte är den som visar omtanke i trafiken och därmed är med och bidrar till att rädda liv. Zhero ska signalera vad som är önskat beteende och att man genom att ansluta sig till rörelsen, som aktör eller individ, står upp för en sund social norm som attraherar andra. Zhero ska bidra till förståelse för att man också kan bidra till andra hållbarhetsmål genom att agera trafiksäkert. Målet är att Zheros budskap blir något man vill stå bakom och vara en del av.

Läs mer om Zhero

Publicerad 31 mars 2021 (Uppdaterad 1 april 2021)