Lånecyklar och elbussarna viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Lånecyklar och elbussarna viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Kontakt

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 23 88
  • Kontaktperson Hållbart resande och transporter.
  • Eva Eriksson
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 26 64
  • Kontaktperson För liv och rörelse.
Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 14 oktober 2020)