Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Kontakta oss

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 23 88
  • Hållbart resande och transporter
  • Eva Eriksson
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 26 64
  • För liv och rörelse
Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 9 mars 2020)