Under år 2019 har staden fått nya cykelparkeringar bland annat vid målpunkter och stora torg.

Under år 2019 har staden fått nya cykelparkeringar bland annat vid målpunkter och stora torg.

Hållbart resande och transporter

727 nya cykelparkeringar har byggts under 2019

Visste du att vi har byggt 727 cykelparkeringar på 48 platser i staden under 2019? 484 av dem finns i centrum och dessutom har vi byggt ytterligare några platser på våra pendelparkeringar.

Under 2019 har vi bland annat byggt cykelparkeringar vid målpunkter och stora torg, platser där det har funnits ett behov av fler parkeringar.

– Generellt finns det fortfarande ett behov av fler cykelparkeringar i staden. Vi håller just nu på att sammanställa en inventering av cykelparkeringar och den kommer att ligga till grund för de parkeringar vi bygger under de närmaste åren, säger Hanna Lundborg, trafikkontorets projektledare för cykelparkeringar.

Fokus under 2020 är att bygga cykelparkeringar med tak vid ett antal hållplatser i staden, hur många parkeringar det blir beror på hur stor budget som finns. Det ska även påbörjas ett samarbete med lokalförvaltningen för att bygga parkeringar för cyklar på några skolor i Göteborg.

– När vi bygger cykelparkeringar vill vi placera dem nära målpunkter, på platser där det finns belysning och inte är undanskymt. Vi sätter bara ut cykelparkeringar där det går att låsa fast ramen, så vi använder oss inte av så kallade framhjulsställ, berättar Hanna Lundborg.

 

Här byggde vi cykelparkeringar 2019:

  • Centrum: 484 cykelparkeringsplatser på 27 ställen
  • Askim-Frölunda-Högsbo: 10 cykelparkeringsplatser på Södra Särövägen
  • Lundby: 35 cykelparkeringsplatser på 4 ställen
  • Västra Göteborg: 10 cykelparkeringsplatser på Bergkristallsgatan
  • Örgryte-Härlanda: 37 cykelparkeringsplatser på 3 ställen
  • Majorna-Linné: 125 cykelparkeringsplatser på 10 ställen
  • Östra Göteborg: 15 cykelparkeringsplatser på Brahegatan
  • Västra Hisingen: 11 cykelparkeringsplatser vid Ivarsbergsmotet
Publicerad 4 mars 2020 (Uppdaterad 22 juli 2020)