Hållbart resande och transporter

Äntligen är nya Styr & Ställ här

10 juni går det att börja använda de första 1 000 cyklarna i den nya versionen av lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg och Mölndal. Och den första månaden får du cykla gratis i en halvtimme varje dag.

Vi vet att Styr & Ställ är efterlängtat så det är roligt att äntligen kunna lansera. De första drygt 40 stationerna som kommer på plats ligger huvudsakligen i anslutning till stora knutpunkter för kollektivtrafiken och andra större målpunkter, och systemet byggs sedan ut under sommaren tills alla stationer är på plats, säger Emma Edvardsson på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Sammanlagt blir det cirka 1 750 cyklar på 130 stationer. De allra flesta placeras, som i det tidigare systemet, i Göteborg men den här gången i ett betydligt större geografiskt område. Nya stadsdelar som får stationer och cyklar är bland andra Majorna, Gamlestaden, Frihamnen-Ringön och stråket längs Hjalmar Brantingsgatan. Dessutom kommer de centralare delarna av Mölndal nu med i Styr & Ställ.

Denna nya och smartare version av det populära lånecykelsystemet skulle ha varit igång i våras men blev försenad på grund av Corona-pandemin. Men nu rullas systemet alltså ut i Göteborg och Mölndal.

För att kunna låna en cykel behöver du registrera dig. Det gör du enklast genom att ladda ner Nextbikes app eller på www.styrochstall.se.

För att kunna låna en cykel behöver du registrera dig. Det gör du enklast genom att ladda ner Nextbikes app eller på www.styrochstall.se. Detta kan du göra redan idag.

Det kommer att finnas tre typer av abonnemang: årskort för 300 kronor, månadskort för 90 kronor samt enkelbiljetter för 20 kr.

Och precis som i det tidigare systemet kan även företag och organisationer köpa årsabonnemang. Exklusive moms kostar det 240 kronor.

Erbjudande

Dessutom har vi ett erbjudande den första månaden, för att så många som möjligt ska kunna prova på nya Styr & Ställ. Den som registrerar sig som användare får cykla gratis i en halvtimme varje dag till och med 12 juli, säger Emma Edvardsson på trafikkontoret i Göteborg.

”Fram till och med 31 augusti kan man även köpa årskort med 20 procent rabatt. Ett årskort kostar under den perioden 240 kronor”

Hennes kollega i Styr & Ställ-projektet, Emma Sjögren på tekniska förvaltningen Mölndals Stad, tillägger; ”Fram till och med 31 augusti kan man även köpa årskort med 20 procent rabatt. Ett årskort kostar under den perioden 240 krono”.

Här nedanför kan du se en liten lanseringsfilm för nya Styr & Ställ.

Publicerad 4 juni 2020 (Uppdaterad 22 juli 2020)