Många göteborgare har cykelavstånd till jobbet

Nästan varannan göteborgare som arbetar har mindre än 30 minuters cykelavstånd till jobbet. Andelen som faktiskt cyklar är betydligt färre så potentialen att öka antalet cykelresor i staden är således stor.

Västra Götalandsregionen har undersökt hur lång tid det tar för invånarna i Västra Götaland att gå och cykla till jobbet eller skolan. Utgångspunkten för studien är det regionala Trafikförsörjningsprogrammets mål om att öka andelen hållbart resande i hela Västra Götaland. Förhoppningen är att studien på ett kan bidra till en ökad cykling genom att visa var potentialen är som störst. 

Studien visar att det för nästan varannan invånare i Göteborgsregionen (45 procent) tar max 30 minuter att cykla till jobbet.  Beräkningarna har utgått från en cykelhastighet på 16 km/h. Om man istället utgår från att man kan använda en elcykel till jobbet, med en genomsnittlig hastighet på på 22 km/h, stiger andelen som har max 30 minuter till jobbet till 57 procent.  

Med tanke på att bara mellan 5-7 procent av göteborgarna idag cyklar till och från jobbet är potentialen att öka cyklingen stor.

- Studien visar att en väldigt stor andel skulle kunna cykla till jobbet, säger Malin Månsson, cykelstrateg på Trafikkontoret. 

Av de som svarat i studien att de sällan eller aldrig cyklar säger närmare 30 procent att bättre cykelvägar kulle kunna få dem att cykla mer. Säkra och trygga cykelparkeringar och garage är också faktorer som lyfts fram för att öka cyklandet. 

Läs mer här

 

Tema: Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Hållbart resande och transporter
Publicerad 20 maj 2019 (Uppdaterad 23 maj 2019)