Hållbart resande och transporter

Linje 55 klar med sitt uppdrag

I december 2020 introducerar Västtrafik omkring 160 nya elbussar i Göteborg, Mölndal och Partille. Totalt kommer då omkring 200 tystare och utsläppsfria elbussar trafikera Göteborgsområdet. Det som gjort detta möjligt är bland annat  ElectriCitys test- och demoarena linje 55.

Linje 55 introducerades 2015, för att Göteborgs Stad och övriga parter inom ElectriCity skulle kunna lära sig mer om fullskalig eldrift av bussar i kollektivtrafik. Linjen, vars trafikering legat ovanpå ordinarie kollektivtrafik och alltså har saknat eget trafikuppdrag, har använts för en rad olika tester, med lyckade resultat. Bland annat har snabbladdning, IT-lösningar och mätningar av luftkvalitet gjorts längs linjen.

Resenärer, förare och aktörer ansvariga för driften har alla positiva upplevelser av bussarna och den tystare, mjukare eldriften. Då dagens trafikering fungerar problemfritt har demoarenan fullgjort sitt syfte och elektrifierade elbussar blir nu vardag i Göteborgs kollektivtrafik.

160 nya elbussar

I december introducerar Västtrafik närmare nya 160 nya elbussar i Göteborg, Mölndal och Partille. Upphandlingen av elbussar är bland de största i Europa och visar på stadens och regionens höga ambitioner inom hållbarhetsarbetet och när det gäller att förbättra stadsmiljön. De nya bussarna kommer att innebära lägre utsläpp av både partiklar och avgaser samt minska bullernivåerna. Sedan tidigare rullar 40 elbussar på bland annat linje 60. 

ElectriCity fortsätter arbetet med att utveckla och testa lösningar för morgondagens elektrifierade transporter. Bland annat undersöks möjligheterna att starta nya demoarenor, exempelvis kopplat till färjetrafiken på älven. 

Busstrafiken på linje 55 kommer att fortsätta fram till mitten av december. Resenärer som använt sig av linje 55 kommer därefter närmast att hänvisas till linje 16.

Publicerad 1 juli 2020 (Uppdaterad 22 juli 2020)