Mätning av gångflödet i Centralenområdet

Under vecka 48 kommer trafikkontoret att mäta trängsel på hållplatser och gångflöden i Centralenområdet med hjälp av mätutrustning som är placerad i 35 lådor.

En liknande mätning gjordes för ca ett år sedan. Då gjordes mätningen på 50 platser i Göteborgs innerstad under fem dagar. Denna gång är ytan mer begränsad och lådorna färre. Anledningen till att mätningarna sker i Centralenområdet är att det är ett område där det kommer att hända väldigt mycket de kommande åren och med hjälp av resultatet av mätningarna kommer trafikkontoret kunna göra bättre åtgärder för framkomlighet i området.
På varje låda finns en text på svenska och en på engelska som förklarar syftet med lådorna.

I samband med att lådorna är utställda kommer trafikkontoret att ha personer på plats vid några av lådorna och vid några tillfällen, för att fråga resenärer om deras upplevelse av trängsel på hållplatserna

Här kan du läsa om resultatet från förra årets mätning 2018.

Publicerad 25 november 2019 (Uppdaterad 25 november 2019)