Nu blir det elbussar på linje 60

Idag lanserar Västtrafik de första av totalt 30 nya elbussar i Göteborg. Från mitten av oktober kommer elbussarna att trafikera linje 60 som har cirka 19 000 passagerare dagligen. Nästa år kommer ytterligare cirka 160 bussar till staden och inom tio år är målet att all stadstrafik i Västsverige ska vara elektrisk.

En viktig framgångsfaktor bakom den snabba omställningen till elbussar har varit det unika samarbetet inom ElectriCity, där trafikkontoret i Göteborgs Stad är en av deltagarna.

- Inom ElectriCity har vi kunnat testa olika tekniklösningar, genomfört luft- och bullermätningar och fått mycket god respons från resenärer, förare och boende. Detta har möjliggjort den snabba och omfattande omställning till tysta och utsläppsfria elbussar som nu sker i Göteborg, säger Malin Andersson, avdelningschef på trafikkontoret som är en av parterna i ElectriCity.

Utvecklingen mot en elektrifierad busstrafik i Göteborg har skett i flera steg. De första så kallade mildhybridbussarna började rulla på Göteborgs gator redan 2012. Bussarna som laddades vid inbromsning fick el nog för att köra en kort sträcka elektriskt när de lämnade hållplatsen. Nästa steg var det så kallade Hyper Bus-projektet med plug-in-hybridbussar som laddades vid ändhållplatserna och därmed kunde köra längre på el än tidigare.

ElectriCity har banat väg

I juni 2013 skrev Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Volvo med flera parter en avsiktsförklaring om att etablera en helelektrisk busslinje genom Göteborg till sommaren 2015. Etableringen skedde inom ElectriCity där de skapades en demoarena att köra och testa olika saker på. Resultatet blev linje 55 som sedan följdes upp med ytterligare elbussar på linje 16 till sommaren 2018.

I ElectriCity i Göteborg arbetar 15 aktörer från industri, forskning och samhälle, däribland trafikkontoret, tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Erfarenheterna av testerna av elbussarna inom ElectriCity har varit goda. Driftsäkerheten har varit hög och både resenärer och förare har varit nöjda med bussarna, man uppskattar att de är tysta och inte släpper ut några avgaser. Resultaten har underlättat för nya upphandlingar, vilket de kommande lanseringarna av nya elbussar visar.

ElectriCity-samarbetet har lagt grunden för den storskaliga elektrifiering som Västtrafik nu genomför tillsammans med Göteborgs Stad. Totalt kommer vi att ha 230 elbussar i trafik under nästa år vilket gör att Göteborg och Västsverige tar en tydlig ledarroll i utvecklingen, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik.

Publicerad 2 oktober 2019 (Uppdaterad 2 oktober 2019)