Premiär för återvinningspråmen

Från och med den 21 september kommer en flytande återvinningscentral - i form av en återvinningspråm med containrar - att lägga till vid fem kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron.

- Tanken med återvinningspråmen är att avlasta våra fem nuvarande återvinningscentraler, särskilt den i Högsbo där vi ofta har långa köer. Främst tänker vi att det är de boende längs älven som kommer att lämna avfall på pråmen, men den är självfallet öppen för alla som bor i Göteborg, säger Peter Årnes, avfallsstrateg på förvaltningen kretslopp och vatten.

Återvinningspråmen kommer att ta emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Den kommer även ta emot saker för återbruk, i samarbete med Emmaus. Däremot kommer man inte kunna lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, då pråmen har begränsad lastkapacitet. Under testperioden får man göra hur många besök man vill och det behövs inget ÅVC-kort.

Lägger till vid fem kajer

Återvinningspråmen kommer att lägga till vid fem kajer: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen (mot Fiskhamnen), Rosenlund och Stenpiren. På varje plats kommer pråmen ligga tre timmar åt gången, därefter fraktas avfallet uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Första anhalt för pråmen är Sannegårdshamnen den 21 september kl 10-14. Den 24 september kl 16-18 är det en särskild visning av pråmen vid Stenpiren. 

Här kan du se var och när pråmen lägger till.

Älven som transportled

Återvinningspråmen är ett pilotprojekt som ska pågå hösten 2019 och våren 2020. Därefter ska projektet utvärderas. Ett av syftena med projektet är att testa hur älven kan utvecklas som transportled.

Göteborg växer och förtätas och älvstränderna byggs ut. Ändå används Göta älv i liten utsträckning för transporter och distribution.

- Transportsystemet i Göteborg måste bli mer hållbart. Försöket med återvinningspråmen handlar om att bättre utnyttja älven som transportled. Dessutom blir det enklare för fler att lämna avfall utan bil, säger Spyridon Ntemiris, projektledare inom gods och mobilitet på trafikkontoret.

 

Fakta:

Återvinningspråmen ingår i projektet DenCity 3 som drivs av den nationella samverkansplattformen för ökad transporteffektivitet, CLOSER, vid Lindholmen Science Park. DenCity 3 utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer, för att kunna möta våra klimat- och samhällsmål. Testet med återvinningspråmen görs i samarbete mellan kretslopp och vatten, trafikkontoret, Renova, Pråmkompaniet och SSPA, med stöd av Suez, Björkåfrihet och Gothia Marine. Projektet finansieras av ingående projektpartners samt Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Mer information om DenCity

Publicerad 16 september 2019 (Uppdaterad 17 september 2019)