Nu är 2019 års rapport Trafik- och resandeutveckling här. Den visar bland annat att det bara är resandet med kollektivtrafiken som utvecklas i linje med uppsatta mål, trots att antalet cykelresor har ökat med 45 procent sedan 2011.

Nu är 2019 års rapport Trafik- och resandeutveckling här. Den visar bland annat att det bara är resandet med kollektivtrafiken som utvecklas i linje med uppsatta mål, trots att antalet cykelresor har ökat med 45 procent sedan 2011.

Resor med cykel och kollektivtrafik ökar

Sedan mätningarna startade år 2011 är det bara resandet med kollektivtrafiken som utvecklas i linje med uppsatta mål. Det visar trafikkontorets senaste rapport om hur trafiken och resandet utvecklas i Göteborg. Under år 2019 var det omkring 21 procent av resorna som gjordes till fots, 7 procent med cykel, 30 procent med kollektivtrafik och 43 procent med bil.

Trafikkontorets rapport Trafik- och resandeutveckling 2019 tar ett helhetsgrepp och summerar läget kring hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. Rapporten visar att antalet resor med cykel och kollektivtrafik ökade under förra året, med 8 respektive 5 procent. Bilresorna ökade marginellt, med 0,3 procent.

– Bilresandet ligger på ungefär samma nivå som 2011, trots att befolkningen i Göteborgsregionen har vuxit med 11 procent sedan dess. Det innebär att det ökade behovet av resande tas ut i andra färdsätt än med bil. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en positiv utveckling, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, och sedan 2011 har det skett en förändring åt det hållet. Den största förändringen skedde i samband med trängselskattens införande 2013, men under de senaste åren har kollektivtrafiken varit det enda färdsättet som utvecklas i linje med uppsatta mål.

– Resorna med kollektivtrafik har ökat med 33 procent sedan 2011, så det indikerar att vi är på väg att ställa om till ett annat sätt att resa. Cykelresorna har ökat mest, med 45 procent, men där är målen väldigt ambitiösa så det är en bra bit kvar innan vi ligger i linje med de uppsatta målen, säger Annika Nilsson.

Publicerad 28 april 2020 (Uppdaterad 28 april 2020)