Skyddsbarriärerna är utformade för att begränsa möjligheten till att framföra ett fordon i hög hastighet på en längre sträcka.

Skyddsbarriärerna är utformade för att begränsa möjligheten till att framföra ett fordon i hög hastighet på en längre sträcka.

Sittbänkar i betong skapar säkrare gator

Under 2019 har trafikkontoret placerat ut 24 tunga barriärer i Göteborgs innerstad. Det är sittbänkar och säkerhetspollare som ska skapa säkrare gator.

Längs med Vallgatan och Kungsgatan samt på Magasinsgatan och Fredsgatan står nu tunga barriärer i form av sittbänkar i betong. I några av bänkarna finns det dessutom en plantering, tack vare ett gott samarbete med stadens fastighetsägare.

Skyddsbarriärerna är utformade för att begränsa möjligheten till att framföra ett fordon i hög hastighet på en längre sträcka. I det här arbetet har trafikkontoret samarbetat med polis, räddningstjänst och experter inom området för att ta fram en barriär som ska ge skydd ur flera perspektiv vid en eventuell händelse.

Skyddsbarriärerna är utformade för att begränsa möjligheten till att framföra ett fordon i hög hastighet på en längre sträcka.

Södra Larmgatan, korsningen mellan Kungsgatan och Ekelundsgatan samt Korsgatan vid Kungstorget har vi velat stänga helt och därför har vi valt att istället för betongbarriärer placera ut säkerhetspollare.

Även Götaplatsen har fått skyddsbarriärer under året som har gått. Där finns nu tunga kärl med planteringar, som också bidrar till att det blir mer grönska på platsen.

Publicerad 29 januari 2020 (Uppdaterad 29 januari 2020)