Är cykeln snabbare än bussen eller bilen? På Lindholmen kan du se hur lång tid det tar att cykla till några platser i Göteborg.

Är cykeln snabbare än bussen eller bilen? På Lindholmen kan du se hur lång tid det tar att cykla till några platser i Göteborg.

Hållbart resande och transporter

Skyltar visar cykelavstånd på Lindholmen

Cykeln är ett smidigt, hållbart och hälsosamt sätt att ta sig fram i staden. Från Lindholmen tar det till exempel bara 20 minuter till Gamlestads Torg, 24 minuter till Chalmers och 25 minuter till Tuve. Det visar en installation med karta och vägvisningsskyltar på Lindholmen.
Det är vid Lindholmsplatsen och utmed Anders Carlssons gata på Lindholmen som trafikkontoret och Älvstranden Utveckling har placerat en karta på marken och vägvisningsskyltar, där det går att se hur lång tid det tar att cykla till olika målpunkter i staden.

– Tanken är att den här installationen ska uppmuntra till ökat cyklande och få igång samtal om cykling. Går det till exempel snabbare att cykla till Chalmers än att åka bil? Är cykeln snabbare än bussen på vissa sträckor, säger Anette Thorén, trafikkontorets projektledare för hållbara resor.

Fler cykelnyheter på Lindholmen
Under förra året har cykelparkeringarna på Lindholmen förbättrats och det finns nu möjlighet till enklare cykelservice vid några fastigheter. I april öppnade Lindholmens första cykelverkstad som har kommit till genom ett samarbete mellan olika aktörer på Lindholmen. Det är en poup-verkstad i containerlösning som finn på plats till och med oktober. Samtidigt är nya Styr & Ställ på gång, där Lindholmen får inte mindre än fem stationer.

För att skapa förutsättningar att resa mer hållbart har det också tagits fram en cykelkarta till hyresgäster i området som visar var det finns cykelparkeringar och kollektivtrafikhållplatser.
Publicerad 27 maj 2020 (Uppdaterad 22 juli 2020)