De självkörande bussarna kommer att gå i skytteltrafik längs den gulmarkerade sträckan.

De självkörande bussarna kommer att gå i skytteltrafik längs den gulmarkerade sträckan.

Test med självkörande bussar på Lindholmen

Nu startar andra fasen i testerna med självkörande minibussar i Göteborg. Under sex månader kommer två bussar att rulla på Lindholmen.

- Självkörande bussar kan vara en av lösningarna på trafikutmaningarna i våra allt mer förtätade städer, och ger förutsättningar för en ny och mer hållbar stadsutveckling, säger Oscar Enerbäck på forskningsinstitutet RISE som leder projektet.

​Den första delen i projektet S3, Shared Shuttle Services, med självkörande bussar i Göteborg genomfördes i fjol på Chalmers i Johanneberg och avslutades vid jul. Nu har turen kommit till Lindholmen, ett av stadens mest expansiva områden.

Skytteltrafik till parkering

Från den 24 april går två självkörande och elektrifierade bussar i skytteltrafik mellan en parkeringsplats vid Polstjärnegatan och Lindholmen Science Park. Bussarna kommer att vara gratis att åka med och vara i trafik alla vardagar mellan klockan 7.00 och 18.00. Under den sex månader långa testperioden kommer även parkeringsavgifterna vid Polstjärnegatan reduceras för att uppmuntra bilister att parkera där istället för mer centralt i området.

- När tillgången till parkeringsplatser minskas kan självkörande bussar, som tar våra kunder från en parkering en bit bort, vara ett komplement som ökar tillgängligheten i staden, säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads Parkering.

Bussarna är bemannade

Ansvarig för driften av bussarna är, precis som på Chalmers under fjolåret, det danska företaget Autonomous Mobility. Varje buss rymmer 14 passagerare och kommer att köra i hastigheter upp till 20 km/h. Bussarna kommer att vara bemannade med en värd för att uppfylla kraven i enlighet med rådande lagstiftning.

S3 är en del av regeringens samverkansprogram ”Nästa generations resor och transporter” och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden. Trafikkontoret är en av parterna i projektet. Förutom att validera tekniken handlar testerna bland annat om att utveckla regelverk, tillåtlighetsprocesser och policyfrågor.

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Mer om hållbart resande och transporter
Publicerad 24 april 2019 (Uppdaterad 8 maj 2019)