Genom att förflytta cykeltrafiken från cykelbanan ut i gatan blir det lättare för fotgängare att hålla avstånd med anledning av coronapandemin.

Genom att förflytta cykeltrafiken från cykelbanan ut i gatan blir det lättare för fotgängare att hålla avstånd med anledning av coronapandemin.

Hållbart resande och transporter

Turkosa linjer leder cyklisten rätt

För att främja fotgängares och cyklisters plats och framkomlighet i den tätaste delen av staden gör Göteborgs Stad ändringar i trafikmiljön på Linnégatan och Landsvägsgatan. Under sommaren leds cyklister om till körbanan så att fotgängare får mer plats på trottoaren.

Har du varit på Linnégatan eller Landsvägsgatan nyligen? Då har du kanske sett de turkosa linjerna i gatan.

Dessa linjer, tillsammans med cykelsymboler och informationsskyltar, markerar den nya vägen för cyklister under sommaren 2020. På Landsvägsgatan leds cyklister om med hjälp av en grön linje och gångsymboler har satts upp i den gamla cykelbanan.

På Linnégatan och Landsvägsgatan flyttas alltså huvuddelen av cyklingen från trottoarens cykelbana till att cykla ihop med bilar på gatan.

Hjälper fotgängare att hålla avstånd och bromsa smittan

Detta är en av flera åtgärder för att främja fotgängares och cyklisters plats och framkomlighet i den tätaste delen av staden, med anledning av coronapandemin och behovet att undvika trängsel.

Genom att förflytta cykeltrafiken från cykelbanan ut i gatan så skapar vi mer plats för fotgängare på trottoaren.

Detta är en av flera åtgärder för att främja fotgängares och cyklisters plats och framkomlighet i den tätaste delen av staden, med anledning av coronapandemin och behovet att undvika trängsel.

Tillfällig lösning

Trafiklösningen är tillfällig och Linnégatan återgår till sitt normalläge när sommarlovet är över, runt den 21 augusti i år.

Det är dock alltid tillåtet att cykla bland bilar, även om det finns cykelbana, där hastigheterna är under 50 kilometer i timmen.

Trafiklösningen är tillfällig och Linnégatan och Landsvägsgatan återgår till sitt normalläge när sommarlovet är över, runt den 21 augusti i år.

Publicerad 14 juli 2020 (Uppdaterad 23 juli 2020)