Vårväderstorget har upprustats

Vårväderstorget har upprustats

Vårväderstorget har fått en upprustning

Det 60 år gamla Vårväderstorget har byggts om och rustats upp. Målet är ökad tillgänglighet och trygghet, och ett ännu trevligare torg.
I upprustningen har GöteborgsLokaler och trafikkontoret tillgänglighetsanpassat Vårväderstorget med nya ramper, sittplatser och markbeläggning och tagit hand om det som redan fanns på torget.

- Vi har gett bänkar och papperskorgar ett nytt liv genom renovering. Det känns bra och hållbart att ta tillvara bra material som bara behöver lite putsning, säger Charlotta Brandt, centrumutvecklare på GöteborgsLokaler.

Vårväderstorget färdigställdes år 1958 och är byggt i terrassform med tre nivåer med separata torgytor. Ombyggnationen innebär att det nu är lättare att ta sig fram på torget. Förändringen omfattar bland annat två nya ramper med en behaglig lutning för att alla enkelt ska kunna ta sig mellan nivåerna. Belysning, öppnare ytor och fler valmöjligheter att ta sig fram ska öka tryggheten. Runt ramperna finns sittplatser för vila och möten. Den södra rampen kan också kunna användas för framträdanden.

- En gestaltning av den södra delen binder samman torget med parken och kyrkan nedanför. Platsen har bästa solläge med härliga trappsteg, där man kan avnjuta en kaffe medan barnen leker i parken, berättar Emelie Setterberg från trafikkontoret.
Publicerad 4 juni 2019 (Uppdaterad 12 juni 2019)