Sett från Ringön så kommer Hisingsbron att se ut så här i framtiden.

Sett från Ringön så kommer Hisingsbron att se ut så här i framtiden.

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2021.
Historisk gjutning för Hisingsbron

Hisingsbrons signifikanta pyloner ska vila på två enorma bottenplattor - se filmen från de historiska gjutningarna här.

Vad?

En ny bro mellan Hisingen och fastlandet byggs och ska ersätta nuvarande Götaälvbron. Hisingsbron blir en lyftbro i stål och betong med det ena brofästet i Centralenområdet och det andra mellan Ringön och Frihamnen. Bron består av Arpeggio som är brodelen över älven, en anslutande kollektivtrafikbro och Stadstjänarebron. Hela bron kallas Hisingsbron.

Varför?

Götaälvbron stod färdig år 1939 och dess stål är såpass utslitet att den behöver ersättas med en ny.

När?

Byggandet pågår just nu. Hisingsbron ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Vem?

Skanska och MT Højgaard bygger bron på uppdrag av Göteborgs Stad. Bron byggs på så vis tillsammans där Skanska-MTH är det man kallar entreprenör och Göteborgs Stad är beställare.

190918_Hisingsbron_drönarfoto.JPG

Arbetet med Hisingsbron pågår för fullt - här är entreprenörens film över byggområdet från september 2019.

När är Hisingsbron färdig?

Frågor och svar

Från Våning 2026 ser du byggplatserna från ovan

Till utställningslokalen Våning 2026 i Läppstiftet är skolklasser, företag och andra organisationer och grupper välkomna för att lära sig mer om Göteborgs framtida stadsutveckling. Bilden visar utsikten från utställningslokalen.

Våning 2026

Tema: Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Hållbart resande och transporter
Uppdaterad 18 oktober 2019