Bygget av Hisingsbron pågår. I januari 2020 har en stor del av stålet på Arpeggio monterats. Foto: Patrik van Meer.

Bygget av Hisingsbron pågår. I januari 2020 har en stor del av stålet på Arpeggio monterats. Foto: Patrik van Meer.

Hisingsbron

Byggnationen av Hisingsbron pågår just nu. När den är klar rivs Götaälvbron och Hisingsbron blir den nya länken mellan fastlandet och Hisingen.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2021.

Vad?

En ny bro mellan Hisingen och fastlandet byggs och ska ersätta nuvarande Götaälvbron. Hisingsbron blir en lyftbro i stål och betong med det ena brofästet i Centralenområdet och det andra mellan Ringön och Frihamnen. Bron består av Arpeggio som är brodelen över älven, en anslutande kollektivtrafikbro och Stadstjänarebron. Hela bron kallas Hisingsbron.

Varför?

Götaälvbron stod färdig år 1939 och dess stål är såpass utslitet att den behöver ersättas med en ny.

När?

Byggandet pågår just nu. Hisingsbron ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Under fliken "Tidslinje" kan du se vad som händer just nu i byggandet mot en färdig bro.

Vem?

Skanska och MT Højgaard bygger bron på uppdrag av Göteborgs Stad. Bron byggs på så vis tillsammans där Skanska-MTH är det man kallar entreprenör och Göteborgs Stad är beställare.

När är Hisingsbron färdig?

Frågor och svar

Trafikinformation

Göteborg ska växa med nära en tredjedel till år 2035. Det ska göras plats för 150 000 nya göteborgare och byggas 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Detta kommer att påverka trafiken och framkomligheten i många år framåt.

Hisingsbron är ett av dessa projekt som framförallt påverkar trafiken i centrum, runt Nordstan och Lilla Bommen. Nedan hittar du projekt Hisingsbrons senaste trafikinformation och länkar till andra verktyg som hjälper dig att hålla dig uppdaterad.

Senaste trafikinformationen

Hur påverkar projekt Hisingsbron trafiken just nu? Tryck på knappen nedan för att komma till den senaste trafikinformationen.

Trafikinformation

Trafik Göteborg

Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik där information om trafikläget just nu och framöver finns samlad. Webbsidan länkar dessutom till flera andra sidor och appar som du som trafikant kan ha nytta av. Via webbsidan kan du registrera dig för nyhetsbrevet Veckans Trafik som ger information om trafikstörningar i nästkommande vecka.

Trafiknytt

Här samlas information för alla arbeten i Göteborgs Stad som innebär trafikstörningar, till exempel tillfälligt eller permanent avstängda gator och platser, omledningar av trafik eller underhållsarbeten.

Från Våning 2026 ser du byggplatserna från ovan

Till utställningslokalen Våning 2026 i Läppstiftet är skolklasser, företag och andra organisationer och grupper välkomna för att lära sig mer om Göteborgs framtida stadsutveckling. Bilden visar utsikten från utställningslokalen.

Våning 2026

Tema: Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Hållbart resande och transporter
Uppdaterad 20 februari 2020