Sett från Ringön så kommer Hisingsbron att se ut så här i framtiden.

Sett från Ringön så kommer Hisingsbron att se ut så här i framtiden.

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2021.
Historisk gjutning för Hisingsbron

Hisingsbrons signifikanta pyloner ska vila på två enorma bottenplattor - se filmen från de historiska gjutningarna här.

Vad?

En ny bro mellan Hisingen och fastlandet byggs och ska ersätta nuvarande Götaälvbron. Det blir en lyftbro i stål och betong med det ena brofästet i Centralenområdet och det andra mellan Ringön och Frihamnen. Bron består av Arpeggio som är brodelen över älven, en anslutande kollektivtrafikbro och Stadstjänarebron. Hela bron kallas Hisingsbron.

Varför?

Dagens Götaälvbro stod färdig år 1939 och dess stål är såpass utslitet att den behöver ersättas med en ny.

När?

Byggandet pågår just nu. Hisingsbron ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Vem?

Skanska och MT Højgaard bygger bron på uppdrag av Göteborgs Stad. Bron byggs på så vis tillsamamns där Skanska-MTH är det man kallar entreprenör och Göteborgs Stad är beställare.

Hisingsbron_drönarfoto_skanska_190129.JPG

Arbetet med Hisingsbron pågår för fullt - här är entreprenörens film från januari 2019.

När är Hisingsbron färdig?

Frågor och svar

Välkommen på inspirationskväll för samhällsbyggare 28 mars

”Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Det kräver stora investeringar, hållbara lösningar, innovativa idéer, smarta energilösningar och olika typer av bostäder som många har råd med. Hur gör vi det?”

Björn Siesjö, stadsarkitekt, är en av talarna på inspirationskvällen för samhällsbyggare 28 mars.

Inspirationskväll för samhällsbyggare

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 13 februari 2019