Så arbetar staden med historiska miljöer inom stadsutveckling.

Vad?

Göteborg blomstrade från mitten av 1700-talet fram till början av 1800-talet, bland annat tack vare Ostindiska kompaniet och det gynnsamma läget under Napoleonkrigen. Försvarsmurarna runt staden hindrade expansion och 1807 togs beslut under landshövding Carpelan att riva murarna. Göteborg växte som industri- och handelsstad under slutet av 1800-talet och utvecklades under 1900-talet till en stor varvsstad.

Under 1800-talets andra hälft tog textilindustrin över som viktig ekonomisk kraft i Göteborg, för att senare övertas av verkstadsindustrin med kommande världsföretag som exempelvis SKF och Volvo. Efter att varven hade lagts ner och den tunga industrin kraftigt minskat har Göteborg i stället blivit allt viktigare ur evenemangssynpunkt, som utbildningsstad och som plats för handel. Stora utländska kedjor väljer att etablera sig i Göteborg på grund av det gynnsamma läget.

När omvärlden förändras så måste också städer förändras - och just nu så befinner sig Göteborg i stor omvandling.

Historiska miljöer som kom till så så långt tillbaka som på 1600-talet behöver nu rustas upp för att hålla för kommande generationer.

Var?

Några historiska platser som rustas upp just nu.

Varför?

Gator som byggdes för hästtransporter ska nu bära spårvagnar och tunga fordon, och därför behöver våra kanalmurar som snirklar sig genom staden rustas upp. 

Våra gamla skansar Skansen Kronan, Carolus Rex och kvarteren kring Gustav Adolfs Torg har nu fått välbehövliga åtgärder för att hålla många generationer framåt.

Carolus Rex var en gång i tiden porten till Göteborg.

Publicerad 8 juli 2021 (Uppdaterad 3 november 2021)