Göteborg på 1600-talet med Skansen Kronan till vänster

Upprustning och utveckling av Göteborgs 1600-talsmiljöer

Utvecklingsplanen ska bland annat leda till ökat intresse och ökad kunskap för Göteborgs tillkomst som stad samt dess historia bland göteborgare, besökare och näringsliv.

Utvecklingsplanen omfattar tio av Göteborgs mest kända och viktigaste historiska miljöer:

 • Kronhuskvarteret/Västra Nordstan
 • Carolus Rex (Otterhälleverken)
 • Skansen Kronan
 • Carolus Dux
 • Nya Älvsborgs Fästning
 • Skansen Lejonet
 • Stora Hamnkanalen
 • Länsresidenset
 • Vallgravsstråket
 • Älvsborgs Slott/Klippan

Dessa hus och miljöer förvaltas och utvecklas idag av Göteborgs Stad genom flera förvaltningar och bolag samt Statens fastighetsverk. Tre av dem får extra fokus inför stadens 400-årsjubileum, nämligen Kronhuskvarteret/Västra Nordstan, Carolus Rex och Skansen Lejonet.

Syftet med utvecklingsplanen är att säkra att de historiska miljöerna bevaras, underhålls och tas tillvara på ett hållbart sätt och stärks som besöksmål och mötesplatser. Samarbetet ger bättre möjligheter till samsyn och kunskapsutbyte och även ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser – alla insatser finansieras inom ramen för parternas ordinarie verksamheter och externa samarbete.

Vad?

Upprustning och utveckling av tio av Göteborgs 1600-talsmiljöer.

Var?

Kronhuskvarteret/Västra Nordstan
Carolus Rex (Otterhälleverken)
Skansen Kronan
Carolus Dux
Nya Älvsborgs Fästning
Skansen Lejonet
Stora Hamnkanalen
Länsresidenset
Vallgravsstråket
Älvsborgs Slott/Klippan

Varför?

För att säkra att Göteborgs historiska miljöer bevaras och underhålls på ett hållbart sätt, samt att öka kunskapen om Göteborgs tillkomst som stad och dess historia bland göteborgare, besökare och näringsliv.

När?

2018-2022

Vem?

Göteborgs Stad och Statens Fastighetsverk

Upprustningsprojekt som ingår i Göteborg förstärkt

Kontakt

 • Hedvig Ahlstrand
 • Kommunikationsansvarig

Jubileumssatsningar

Här listar vi några av alla de jubileumssatsningar som bidrar till att utveckla Göteborg. Mer information om dessa och den digitala jubileumssändningen den 4 juni 2021 kl. 15–17 hittar du på www.goteborg2021.com.

Vad?

Upprustning och utveckling av Göteborgs 1600-talsmiljöer

Var?

Vid tio av Göteborgs mest kända och viktiga 1600-tals miljöer.

Varför?

För att säkra att Göteborgs historiska miljöer bevaras och underhålls på ett hållbart sätt, samt att öka kunskapen om Göteborgs tillkomst som stad och dess historia bland göteborgare, besökare och näringsliv.

När?

2018-2022.

Vem?

Göteborgs Stad och Statens Fastighetsverk.

Publicerad 17 augusti 2020 (Uppdaterad 11 september 2021)