Göteborg på 1600-talet med Skansen Kronan till vänster

Vad?

Upprustning och utveckling av tio av Göteborgs mest kända och viktiga 1600-talsmiljöer

Utvecklingsplanen ska bland annat leda till ökat intresse och ökad kunskap för Göteborgs tillkomst som stad samt dess historia bland göteborgare, besökare och näringsliv.

Var?

Kronhuskvarteret/Västra Nordstan (färdigställd)
Carolus Rex (Otterhälleverken)
Skansen Kronan (färdigställd)
Carolus Dux
Nya Älvsborgs Fästning
Skansen Lejonet
Stora Hamnkanalen
Länsresidenset
Vallgravsstråket
Älvsborgs Slott/Klippan

Varför?

För att säkra att Göteborgs historiska miljöer bevaras och underhålls på ett hållbart sätt, samt att öka kunskapen om Göteborgs tillkomst som stad och dess historia bland göteborgare, besökare och näringsliv.

När?

2018-2022

Vem?

Göteborgs Stad och Statens Fastighetsverk.

Pågående upprustningar som ingår i Göteborg förstärkt

Kontakt

  • Hedvig Ahlstrand
  • Kommunikationsansvarig

Jubileumssatsningar

Här listar vi några av alla de jubileumssatsningar som bidrar till att utveckla Göteborg. För mer information besök www.goteborg2021.com.

Publicerad 17 augusti 2020 (Uppdaterad 9 februari 2022)