Så arbetar Göteborgs Stad med idrotts- och motionsanläggningar

Idrott och motion bidrar till en bättre hälsa. I Göteborgs Stad jobbar vi för att du ska kunna ha en innehållsrik och aktiv fritid och god hälsa. I vissa fall renoverar och utvecklar vi de befintliga anläggningarna. Men staden växer och då behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka.

Det byggs för fullt i Göteborg och konkurrensen om mark är stor. Trycket är som störst på att bygga bostäder. Att bygga nya idrottsanläggningar är ytkrävande. Därför är det viktigt att tidigt i stadsplaneringen se till att göteborgarnas tillgång på och närhet till ytor för idrott och motion säkerställs.

Intervju med Ann-Charlotte Hellman och Ulrika Samuelsson, idrotts- och föreningsförvaltningen om framtidens idrottsanläggningar.

 

Stadens strategi för att möta behoven av nya idrottsanläggningar perioden 2022-2031 beskrivs mer detaljerat i idrotts- och föreningsnämndens investeringsplan. Dessutom finns en strategi för utvecklingen av stadens bad och simhallar.

Publicerad 20 oktober 2020 (Uppdaterad 4 april 2022)