Skönt att träna utomhus.

Idrott och motion bidrar till en bättre hälsa. I Göteborgs Stad jobbar vi för att du ska kunna ha en innehållsrik och aktiv fritid och god hälsa.

Mer plats för idrott i den växande staden

Många av stadens idrottsanläggningar, exempelvis simhallar och ishallar, är byggda på 1970-talet. De är nu slitna och i stort behov av att rustas upp eller ersättas. Investeringsbehoven är omfattande för kommande år.

I vissa fall renoverar och utvecklar vi de befintliga anläggningarna. Men staden växer och då behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. Exempelvis behövs fler simbassänger. Det är trångt i simhallarna och svårt för föreningar och simskolor att få bassängtider.

Staden växer och då behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. 

Det byggs för fullt i Göteborg och konkurrensen om mark är stor. Trycket är som störst på att bygga bostäder. Att bygga nya idrottsanläggningar är ytkrävande. Därför är det viktigt att tidigt i stadsplaneringen se till att göteborgarnas tillgång på och närhet till ytor för idrott och motion säkerställs.

Idrotts- och föreningsnämnden är den aktör i Göteborgs Stad som har i uppdrag att driva, bygga och hyra ut lokaler för idrott, motion och bad. Men det finns också andra aktörer - kommunala, föreningar och privata – som driver idrottsanläggningar. Föreningar som driver egna idrottsanläggningar kan få ekonomiskt stöd för detta.

Framtidens idrottsanläggningar i Göteborg

Framtidens idrottsanläggningar

Nya användningssätt och varierat utbud

Historiskt har traditionen varit att bygga anläggningar som används av skola och allmänhet på dagtid och av föreningsliv och allmänhet på kvällar och helger. Idrottshallar, ishallar och simhallar är exempel på detta.

Det gäller även nu, men vi försöker att effektivisera användningen och tänka nytt och kreativt. I flera av de nyaste idrottshallar finns anpassade ytor för friidrott och/eller gymnastik. Ett annat exempel handlar om att bygga en idrottshall i kombination med parkeringshus och kontorslokaler.

Många efterfrågar platser för spontan idrott och rörelse.

I Göteborg ska det finnas ett varierat utbud av idrottsanläggningar. Det behövs anläggningar för organiserad idrott genom föreningsliv, men också ytor och anläggningar för eget idrottande och motion. Många efterfrågar platser för spontan idrott och rörelse. De senaste åren har vi byggt fler aktiva utemiljöer med exempelvis utegym och hinderbana – ytor som är gratis och öppna dygnet runt, året runt.

Personer som tränar vid ett utegym.

Utegymmet vid Ruddalens idrottscentrum byggdes för ett par år sedan.

Pågående och kommande projekt

Nedan ser du några av större idrottsprojekt som pågår eller är planerade.

Stadens strategi för att möta behoven av nya idrottsanläggningar perioden 2022-2031 beskrivs mer detaljerat i idrotts- och föreningsnämndens investeringsplan.

Dessutom finns en strategi för utvecklingen av stadens bad och simhallar.

Idrottshall i Kvibergs Park

I Kvibergs Park i nordöstra Göteborg byggs en ny idrottshall. Anläggningen ska rymma två fullstora hallar med möjlighet att omdisponera för en plan med läktare för cirka 1 500 personer. Idrottshallen byggs ihop med en ny ishall. Beräknas stå klar våren 2022.

Sporthall/gymnastiksal på Masthuggskajen

I Masthugget i centrala Göteborg ska en ny fullstor träningshall utan läktare byggas på våning sju i en ny anläggning som kombinerar parkering, kontor och kultur. Bygget av anläggningen planeras starta 2021/2022 och tar cirka två år att färdigställa.

Idrottshall intill Skytteskolan i Högsbo

I Högsbo byggs ny skola och fullstor idrottshall med extra hög takhöjd. Beräknas stå klar vintern 2021.

Idrottshall intill Lundbyskolan

Gamla Lundbygymnasium i Lundby på Hisingen rivs och ersätts av ny högstadieskola (Lundbyskolan) och idrottshall. Idrottshallen ska rymma två fullstora hallar med möjlighet att omdisponera för en plan med läktare för cirka 1 000 personer.  Beräknas stå klar mot slutet av 2023.

Kvibergs Park 

Kvibergs Park i nordöstra Göteborg är ett av Sveriges mest variationsrika områden för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Områdets utvecklingstakt är hög och inom de närmsta åren får parken bland annat en ny idrottshall, ishall och temalekplats.

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalens idrottscentrum i västra Göteborg ska utvecklas till ett område som kan användas för fler typer av idrotts- och fritidsaktiviteter så att fler göteborgare kan delta i aktiviteterna.

Slottsskogsvallen och dess entrépark

Slottsskogsvallen och dess entrépark, som ligger mellan Slottsskogen och Änggården, rustas upp. Entréparken utvecklas till en attraktiv aktivitetspark och friidrottsarenan Slottsskogsvallen målas om. Klart sensommaren 2021.

Tak och väggar på Ruddalens bandybana 

Bandybanan i Ruddalens idrottscentrum i västra Göteborg ska få tak, väggar, läktare och café. Beräknas stå klart höst/vinter 2022. 

Ishall i Kvibergs Park

I Kvibergs Park i nordöstra Göteborg byggs ny ishall, en ersättningshall för Isdala ishall i Kortedala som ska rivas. Den nya ishallen byggs ihop med en ny idrottshall som också byggs i Kvibergs Park. Beräknas stå klar våren 2022.

Ishall i Slottsskogsvallens idrottscentrum

Ishallen Slottsskogsrinken är gammal och i dåligt tekniskt skick och behöver ersättas. Higab har fått i uppdrag att bygga en ny ishall i området anpassad för föreningsverksamhet (konståkning, teamåkning, kälkåkning och ishockey). Beräknas stå klar vintern 2022/2023.

Friidrottsanläggning i Björlanda

Ny utomhusfriidrottsanläggning byggs vid Skra Bro i Björlanda på Hisingen. Beräknas stå klar våren 2022. 

Vättlefjälls motionscentrum

Ett nytt mindre motionscentrum med gym och gruppträningssal byggs i friluftsområdet Vättlefjäll i Angered. Beräknas stå klar våren 2022. 

Varje år byts konstgräset på ett antal planer. 2021 får dessa planer nytt konstgräs:

  • Gunnaredsplan
  • Apelsinplan
  • Tuvevallen
  • Sälöfjordsvallen
  • Färjenäsplan

Dessutom finns pengar avsatta under 2021-2030 för att skapa nya konstgräsplaner på planer som idag är grus- eller naturgräsplaner.

Nya mer miljövänliga material

För att minska spridningen av mikroplast från konstgräs används inte längre gummigranulat vid bygge av nya konstgräsplaner eller när gräset byts på befintliga konstgräsplaner. Istället testas nya mer miljövänliga material.

Simhall i Kortedala  

I Kortedala, där ishallen Isdala står idag, ska en ny mindre simhall (ett så kallat lokalbad) byggas. Beräknas stå klar mot slutet av 2025. 

Simhall i Askim

Askims simhall ska rivas och ersättas av en ny simhall i närheten av den nuvarande. Detaljplanearbete pågår. Bygget av ny simhall beräknas starta 2023.

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett nytt centralbad. Valhallabadet är i dåligt skick och har gamla, omoderna och energikrävande lösningar. Det pågår ett utredningsarbete kring nytt centralbad. Placeringen är ännu inte bestämd. 

Det ska vara enkelt att ha en aktiv fritid. För att stimulera fler göteborgare till rörelse och ökad hälsa byggs flera nya aktivitetsytor - ytor för spontanidrott helt enkelt.

Länsmansgårdens aktivitetsyta

I Länsmansgården på Hisingen har det byggts en mötesplats med utegym, dansscen, hinderbana för barn respektive vuxna, streetbasketplan och rugbyplan.
Anläggningen invigdes i början av juni 2021.

Blidväders aktivitetsyta

I Biskopsgården på Hisingen, intill Blidvädersplan, byggs en mötesplats med utegym, dansscen, hinderbana, lekplats och bouleplan.
Anläggningen stor klar sommaren 2021.

Rymdtorgets aktivitetsyta

Vid Rymdtorget i Bergsjön, Östra Göteborg, byggs en mötesplats med dansscen, hinderbana och lekplats. Klar hösten 2021.

Smyckeparkens aktivitetsyta

I Smyckeparken i Tynnered, Västra Göteborg, byggs en mötesplats med utegym och hinderbana. Klar senhösten 2021.

Kontakt

  • Heidi Lall
  • Kommunikationsansvarig

Större projekt

Här kan du läsa mer om några av de större satsningarna på idrottsanläggningar och områden.

Publicerad 20 oktober 2020 (Uppdaterad 12 september 2021)