Så arbetar Göteborgs Stad med idrotts- och motionsanläggningar

Idrott och motion bidrar till en bättre hälsa. I Göteborgs Stad jobbar vi för att du ska kunna ha en innehållsrik och aktiv fritid och god hälsa. I vissa fall renoverar och utvecklar vi de befintliga anläggningarna. Men staden växer och då behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka.

Det byggs för fullt i Göteborg och konkurrensen om mark är stor. Trycket är som störst på att bygga bostäder. Att bygga nya idrottsanläggningar är ytkrävande. Därför är det viktigt att tidigt i stadsplaneringen se till att göteborgarnas tillgång på och närhet till ytor för idrott och motion säkerställs.

Intervju med Ann-Charlotte Hellman och Ulrika Samuelsson, idrotts- och föreningsförvaltningen om framtidens idrottsanläggningar.

 

Stadens strategi för att möta behoven av nya idrottsanläggningar perioden 2022-2031 beskrivs mer detaljerat i idrotts- och föreningsnämndens investeringsplan. Dessutom finns en strategi för utvecklingen av stadens bad och simhallar.

Större projekt

Här kan du läsa mer om några av de större satsningarna på idrottsanläggningar och områden.

Publicerad 20 oktober 2020 (Uppdaterad 4 april 2022)