Visionsskiss för hur ett nytt centralbad skulle kunna se ut.

Vad?

Göteborgs Stad ska skapa förutsättningar för att invånarna ska kunna ha en innehållsrik och aktiv fritid och god hälsa. Tillgång till simhallar påverkar möjligheten till både ökad simkunnighet och ökad folkhälsa. För att arbeta mer strategiskt och sammanhållet kring badanläggningar och framtida investeringar utgår arbetet från den framtagna ”Strategi för Göteborgs sim- och  badanläggningar”. 

Var?

Simhallar finns utspridda över Göteborg. De kommande åren: 

  • sker renoveringar i befintliga simhallar, så som Kärra simhall,
  • ersätts gamla simhallar med nya, exempelvis Askims simhall,
  • tillkommer helt nya simhallar så som i Kortedala.

Varför?

Flera av Göteborgs sim- och badanläggningar är gamla, slitna och i stort behov av upprustning. Bland konsekvenserna märks driftstörningar samt att kostnaderna för energi, underhåll, med mera blir höga. Det är också trångt i simhallarna och svårt för föreningar och simskolor att få bassängtider. Därför behövs fler simbassänger.

När?

Investeringsbehoven är omfattande för kommande år.

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden och idrotts- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att driva, bygga och hyra ut Göteborgs Stads lokaler för idrott, motion och bad.

Frågor och svar

Simhall i Kortedala  

I Kortedala, där ishallen Isdala står idag, ska en ny mindre simhall (ett så kallat lokalbad) byggas.  Bygget av ny simhall beräknas starta 2023.

Simhall i Askim

Askims simhall ska ersättas av en ny simhall i närheten av den nuvarande. Bygget av ny simhall beräknas starta 2023.

Nytt centralbad

Göteborg behöver ett nytt centralbad. Valhallabadet är i dåligt skick och har gamla, omoderna och energikrävande lösningar. Det pågår ett utredningsarbete kring nytt centralbad. Det är ännu inte bestämt om och i så fall var ett nytt centralbad ska byggas. 

Kontakt

  • Idrotts- och föreningsförvaltningen
Publicerad 21 oktober 2021 (Uppdaterad 8 december 2021)