Under 2000-talet har det skett en omfattande konstgräsutbyggnad i Göteborg vilket gynnat många olika sporter.

Vad?

Sett till antal deltagartillfällen är fotboll den klart största idrotten i Göteborg, både för pojkar/män och flickor/kvinnor. Bollplaner används också av många andra idrotter som till exempel cricket, rugby, amerikansk fotboll och handboll.  

Var?

Tillgången på bollplaner i Göteborg är tämligen god. Naturgräsplaner och konstgräsplaner finns över hela Göteborg. I vissa områden finns flera planer samlade vid samma ställe som exempelvis vid Heden och i Kvibergs Park. 

Hur?

Gummigranulat som finns på konstgräsplaner är en betydande källa till mikroplastspridning. Idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för majoriteten av Göteborgs Stads bollplaner jobbar aktivt med att minska spridningen.  Istället testas nya mer miljövänliga material. 

När?

Inför varje nytt år ser förvaltningen över vilka bollplaner som är utslitna och behöver byta underlag. De senaste åren har tre-fyra bollplaner per år fått nytt, mer miljövänligt underlag. 

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden och idrotts- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att driva, bygga och hyra ut Göteborgs Stads lokaler för idrott, motion och bad.

Frågor och svar

Varje år byts konstgräset på ett antal planer. På hösten 2021 startade byte av konstgräs på dessa planer:

  • Gunnaredsplan
  • Apelsinplan
  • Tuvevallen
  • Sälöfjordsvallen
  • Kortedalavallen

Dessutom finns pengar avsatta under 2021-2030 för att skapa nya konstgräsplaner på planer som idag är grus- eller naturgräsplaner

Kontakt

  • Idrotts- och föreningsförvaltningen
Publicerad 19 november 2021 (Uppdaterad 8 december 2021)