Under 2000-talet har det skett en omfattande konstgräsutbyggnad i Göteborg vilket gynnat många olika sporter.

Vad?

Sett till antal deltagartillfällen är fotboll den klart största idrotten i Göteborg, både för pojkar/män och flickor/kvinnor. Bollplaner används också av många andra idrotter som till exempel cricket, rugby, amerikansk fotboll och handboll.  

Var?

Tillgången på bollplaner i Göteborg är tämligen god. Naturgräsplaner och konstgräsplaner finns över hela Göteborg. I vissa områden finns flera planer samlade vid samma ställe som exempelvis vid Heden och i Kvibergs Park. 

Hur?

Gummigranulat som finns på konstgräsplaner är en betydande källa till mikroplastspridning. Idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för majoriteten av Göteborgs Stads bollplaner jobbar aktivt med att minska spridningen.  Istället testas nya mer miljövänliga material. 

När?

Inför varje nytt år ser förvaltningen över vilka bollplaner som är utslitna och behöver byta underlag. De senaste åren har tre-fyra bollplaner per år fått nytt, mer miljövänligt underlag. 

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden och idrotts- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att driva, bygga och hyra ut Göteborgs Stads lokaler för idrott, motion och bad.

Frågor och svar

Varje år byts konstgräset på ett antal planer. 

 

Under 2022 har vi bytt konstgräs på följande bollplaner: 

• Bergumsvallen har fått sand som infill.
• Färjenäsparken har fått ett extra tätt konstgräs utan infill.
• Ruddalens 11- spelsplaner har fått gummigranulat där vi installerat granulatfällor vid dagvattenbrunnarna och satt upp sarger runt planerna för att minska spridningen av granulatet. Vi har även installerat borststationer. De två 7-spelsplanerna har återvunnet konstgräs och sand som infill.
• Arbete pågår på Bergsjövallen som får SBR, det vill säga gummigranulat från återvunna bildäck som infill. Planen ska vara klar december 2022.

 

 

Under 2022 har nedan planer byggts:

• Gårdstens bollplan är ny och har fått sand som infill. Detta är en spontanyta och ej bokningsbar.
• Anläggningen av Generatorsplan har påbörjats och beräknas vara klar våren 2023. Här ska man testa kork o kokos som infill då dessa planer ligger intill Kvillebäcken. Genom att byggga en nedsänkt naturgräsplan med öppet magasin kommer man kunna fördröja och rena dagvattnet som kommer från angränsande vägar och industriområde. 

 

Dessutom finns pengar avsatta under 2021-2030 för att skapa nya konstgräsplaner på planer som idag är grus- eller naturgräsplaner

Kontakt

  • Idrotts- och föreningsförvaltningen
Publicerad 19 november 2021 (Uppdaterad 8 december 2021)