Investeringsbehoven i befintliga och nya isanläggningar är stort.

Vad?

Göteborgarnas efterfrågan på isytor är stor och flera ishallar är i så pass dåligt skick att de behöver bytas ut de närmsta åren. Därför är det viktigt att tidigt i stadsplaneringen se över hur göteborgarnas tillgång till isytor kan säkerställs.

Var?

Ishallar finns utspridda över Göteborg. Särskilt viktigt är att se över om, och i så fall hur, delar av kommunen som idag har långa restider till sin närmaste anläggning kan prioriteras.

Varför?

Efterfrågan på isytor är stor bland så väl allmänhet som föreningsliv. Totalt är det tre ishallar som bedöms vara är i så pass dåligt tekniskt skick att de behöver ersättas under 2020-talet (Slottsskogsrinken, Rambergsrinken på Hisingen samt Isdala i Kortedala). 

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden och idrotts- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att driva, bygga och hyra ut Göteborgs Stads lokaler för idrott, motion och bad.

Frågor och svar

Ruddalens ishall 

Bandybanan i Ruddalens idrottscentrum i västra Göteborg har fått tak, väggar, läktare och café. Genom att man byggt in bandybanan förlängs säsongen och ger plats åt fler issporter. Ruddalens ishall öppnar för allmänheten jullovet 2022/2023. 

Ishall i Kvibergs Park

I Kvibergs Park i nordöstra Göteborg byggs ny ishall, en ersättningshall för Isdala ishall i Kortedala som ska rivas. Den nya ishallen byggs ihop med två sporthallar. Anläggningen  beräknas stå klar sen vår 2023.

Ishall i Slottsskogsvallens idrottscentrum

Ishallen Slottsskogsrinken var gammal och i dåligt tekniskt skick och har nu rivits. Higab bygger en ny ishall på samma plats anpassad för föreningsverksamhet (konståkning, teamåkning, kälkåkning och ishockey). Beräknas stå klar hösten 2023.

Kontakt

  • Idrotts- och föreningsförvaltningen
Publicerad 19 november 2021 (Uppdaterad 8 december 2021)