Hos oss finns kunniga kollegor med spetskompetens, projekt utöver det och stödfunktioner nära till hands. Här får du möjlighet att arbeta med uppdrag som gynnar göteborgarna och Göteborg. 

En hållbar stad och en hållbar arbetsplats

Vi som jobbar inom stadsutvecklingen i Göteborgs Stad har i uppdrag att bygga en grön och nära storstad. Vi vill att det ska avspeglas i våra arbetsplatser. De flesta av våra roller inom stadsutveckling innebär flexibel arbetstid, vilket ger dig möjlighet att kombinera spännande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Vi erbjuder subventionerad friskvård och uppmuntrar till Skype-möten för att minska resor.

Vi arbetar aktivt för att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Hos oss arbetar allt från småbarnsföräldrar till seniora projektledare, ingenjörer, arkitekter sida vid sida.

Utvecklas och gör karriär

Göteborgs Stad är en stor organisation med mängder av uppdrag, yrken och befattningar. Inom stadsutvecklingen ordnas mötesplatser för att nätverka, lära av varandra och kompetensutveckla. Det finns stora möjligheter att utvecklas i arbetet samt att gå vidare inom organisationen, till exempel finns möjlighet att träffa en jobbcoach och diskutera nästa steg i din karriär via Medarbetarcentrum. Är du sugen på en chefsroll kan du söka till Morgondagens Chef, en ettårig ledarskapsutbildning som rustar dig inför chefsuppdraget. 

Projektledare

En projektledare ansvarar för att leda och organisera olika typer av projekt vid till exempel planerings-, bygg-, investerings- eller exploateringsprojekt, underhåll eller mark- och anläggningsarbeten. Man ansvarar för att effektivt koordinera ekonomiska, tekniska och personella resurser för att genomdriva samhällsbyggandet ur ett hållbarhetsperspektiv. Din roll innebär samordning och kommunikation med interna och externa intressenter. Som projektledare har du ofta en erfarenhets och/eller utbildningsbakgrund inom samhällsbyggnadsområdet.

Projektledare

Möt Camilla Lidholm, projektledare på fastighetskontoret, som bland annat jobbar med Backaplan.

Ingenjör

Som ingenjör inom stadsutveckling finns många olika roller, till exempel exploateringsingenjör, byggingenjör och elingenjör. Du kan arbeta med allt från avancerad datamodelling för att förbereda staden för olika framtidsscenarier till att utveckla infrastruktur eller bidra i bygget av fler bostäder, skolor, äldreboenden och allt annat som den växande staden behöver. Beroende på ingenjörstjänst krävs i regel en utbildningsbakgrund som civilingenjör eller högskoleingenjör, alternativt att du gått en yrkeshögskoleutbildning inom det efterfrågade området.

Trafikplanerare

Möt David Palmqvist, trafikplanerare på trafikkontoret, som planerar infrastrukturen på Backaplan.

Arkitekt

Inom stadsutveckling arbetar vi i spannet från stora stadsutvecklingsprojekt där nya stadsdelar tar form till mindre förtätningsprojekt. Vi erbjuder roller som till exempel planarkitekt, bygglovsarkitekt och landskapsarkitekt. I samtliga uppdrag ingår att säkerställa goda lösningar med hänsyn till estetik, hållbarhet, funktion, och framtida skötsel.

Arkitekt

Möt Caroline Valen, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och bland annat projektledare för Backaplan.

Om 15 år beräknas vi vara närmare 700 000 göteborgare. Det är 115 000 fler än idag. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur – och vi behöver fler som kan göra detta!

Vi erbjuder bredd, spets och projekt utöver det vanliga, med många karriärvägar som ger dig chans att utvecklas över tid. Intresserad?

Här berättar vi om några av våra vanligaste roller.

Sök lediga jobb

Varje dag gör över 55 000 medarbetare hållbara vardagar. I Göteborgs Stad finns cirka 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar. Vi behöver dig som är ingenjör, planarkitekt, karttekniker, landskapsarkitekt, markspecialist, CAD-ritare, geotekniker. Bland annat. Vill du bli en av oss?

Lediga jobb
Publicerad 8 september 2021 (Uppdaterad 9 september 2021)