Här byggs bostäder i närheten av Radiotorget i Järnbrott inom satsningen Bostad2021.

Här byggs bostäder i närheten av Radiotorget i Järnbrott inom satsningen Bostad2021.

Jobba med stadsutveckling i Göteborg

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Vi står inför den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Nu behöver vi utöka med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften. Här finns jobben som gör skillnad. Våga anta utmaningen, tillsammans bygger vi staden!
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 januari 2019)