Vi har nu en traineetjänst på exploateringsavdelningen på Fastighetskontoret för dig som är nyexaminerad.

Du kan till exempel ha läst till ingenjör inom samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot projektledning av bygg- och anläggningsarbeten. Men du kan också vara lantmätare eller ha läst affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn.

Som exploateringsingenjör projektleder du mindre exploateringsprojekt eller deltar i större stadsutvecklingsprojekt tillsammans med en erfaren projektledare.

Som trainee kommer du att få en tillsvidareanställning på Fastighetskontoret.

Under 14 månader ingår du i traineeprogrammet och genomför breddningsperioder i tre andra företag eller förvaltningar, samt deltar i ett utvecklingsprogram i kommunikation, grupputveckling och personlig utveckling. Genom att ingå i traineeprogrammet får du chansen att skaffat dig en helt unik erfarenhet och ett brett kontaktnät som kommer att ge dig fantastiska karriärmöjligheter inom hela sektorn.

Framtidens Samhällsbyggare är ett helt unikt traineeprogram som har utvecklats gemensamt av företag och förvaltningar inom Göteborgsregionen.

Läs mer om traineetjänsten här

Göteborg växer med 7000 invånare om året

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Det är lika mycket som hela Kungsbacka kommun. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför bygger vi bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Alla projekt hittar du i listan över alla projekt.

Nedan ser du de mest sökta projekten just nu.

Publicerad 9 mars 2021 (Uppdaterad 25 oktober 2021)