Ekonomichef som vill vara med när staden utvecklas

Trafikkontoret söker en chef utöver det vanliga.  Uppdraget förutsätter mycket goda ledaregenskaper, solid erfarenhet av ekonomiprocesser, ekonomistyrning och budgetarbete. Ta chansen att vara med när Göteborg växer.

Det går bra för Göteborg just nu. Vi har växt med över 90 000 invånare sedan 2005, näringslivet går på högvarv och vi slår besöksrekord varje år.

Samtidigt måste staden utvecklas så att alla nya och gamla invånare, verksamheter och besökare kan trivas och frodas. Det betyder investeringar på hundratals miljarder de närmaste tjugo åren. Trafikkontoret befinner sig i frontlinjen i denna process. Vi bygger, planerar och hanterar den nya storstad som snabbt växer fram.

Vår ekonomiavdelning har en avgörande roll för att allt detta ska fungera. Det är vårt uppdrag att se till att budgetprocessen är ändamålsenlig och effektiv, att redovisningen är rättvisande samt att vi säkerställer en god och öppen ekonomisk styrning, planering och uppföljning av kontorets verksamhet.

Trafikkontorets driftbudget är cirka 3 mdr och vi genomför investeringsprojekt för cirka 3 mdr per år. Att vi på trafikkontoret får det mesta möjliga ur vår budget är avgörande för hela stadens fortsatta utveckling.

Därför söker vi en chef utöver det vanliga för vår ekonomiavdelning. Det är ett uppdrag som förutsätter mycket goda ledaregenskaper, solid erfarenhet av ekonomiprocesser, ekonomistyrning och budgetarbete. Du har också ett utpräglat strategiskt tänkande och ett stort intresse för stadsutvecklings- och samhällsfrågor. Men uppdraget ger en stor belöning. Du får chansen att vara med och ha en avgörande roll när Göteborg växer. Läs mer och ansök här. 

 

Publicerad 9 juli 2019 (Uppdaterad 9 juli 2019)