Karins engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor gjorde att hon sökte sig till Göteborg Energi 2001 och idag jobbar hon som projektledare med fokus på distributionsledningar för fjärrvärme, gas och fjärrkyla. 

Karin är utbildad ingenjör med inriktning energi och miljö på Karlstad universitet. Hon menar att en intressant utveckling skett i hur vi tänker kring miljö sedan hon gick sin utbildning. Idag har vi en betydligt större medvetenhet om klimatfrågan.

När jag pluggade pratades det inte så mycket om klimatet vilket vi gör idag och Göteborg Energi har en viktig roll i omställningen för att minska miljöpåverkan. Om vi t ex bygger ett bra fjärrkylanät kan elen istället gå till fordon eller industrier.”

Karin berättar hur fjärrkylan produceras centralt och sedan distribueras i ledningar under marken för att hamna i lokaler och byggnader. Nu när fjärrkylan byggs ut ytterligare minskar vi användningen av fossila bränslen i staden. Kylan är också avgörande för göteborgarna eftersom att vissa lokaler måste kylas. 

I somras var det särskilt viktigt att sänka temperaturen till exempel i sjukhus där vissa moment inte kan utföras om det blir för varmt.

Att det den här dagen är rejält blåsigt verkar inte bekomma Karin, när hon fortsätter berätta om rollen som projektledare och kylan i Göteborg. Hon beskriver hur viktig samverkan inom stadens förvaltningar och bolag är, att bygga en stad är komplext och många behöver samarbeta. 

”Jobbet som projektledare är väldigt mångsidigt, jag arbetar både vid skrivbordet och ute på byggarbetsplatserna, fast det klart det är ju härligare att vara ute under vår och sommar än i snö.”

När ett nytt kylarledingsprojekt påbörjas är det projektledarens ansvar att se till att det går att bygga på platsen, berättar Karin. Sen följer själva projekteringen, då undersöks hur marken faktiskt ser ut och vart det går att placera ledningarna, säger Karin och fortsätter.

Ledningarna för fjärrkyla som vi på Göteborg Energi arbetar med är beräknade att hålla i minst 100 år så placeringen behöver fungera långsiktigt, vilket är svårt men intressant eftersom man behöver tänka långsiktigt. Det byggs mycket i Göteborg just nu så vi är många som ska samsas på samma plats vilket i sig är en utmaning. 

Vi jobbar ofta med Kretslopp och vatten, Trafikkontoret, Park och naturförvaltningen inom staden  men också tillsammans med våra kunder. Vi är alla göteborgares energibolag och nästan alla i staden är knutna till vårt elnät på ett eller annat sätt, säger Karin.

Publicerad 5 juni 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)