Malin Lorentsson arbetar som handläggare på fastighetskontoret och är en av dem som sitter i det gemensamma projektrummet för BoStad2021.

Hon började 2015 och kom då från Lantmäteriet i Visby. Hon har från första dagen arbetat med flera olika projekt i BoStad2021. Idag hör projekten på Merkuriusgatan, Kosmosgatan, Norra Fjädermolnsgatan, Långströmsgatan och Munspelsgatan till det som Malin arbetar med.

Vi träffas för intervju ute vid BoStad2021-projektet på Merkuriusgatan i Bergsjön.

Vad är din roll?

– Jag är projektledare för genomförandet. Det innebär att jag håller i samordningen och gör beställningar av utbyggnad allmän plats. Trafikkontoret och Kretslopp och vatten stämmer av det arbete som de utför i beställningarna. Fastighetskontoret ska vara införstådda med vad som händer. Jag ansvarar även för ekonomin i projekten. Nu är vi i genomförandefasen, tidigare har jag förhandlat och skrivit avtalen mellan Fastighetskontoret och byggaktörerna.

Malin berättar att det är mycket fastighetsrättsliga frågor, där hon har stor nytta av att ha arbetat med lantmäterifrågor när arbetet med planen och juridiken börjar. En annan fördel är vanan att hantera möten med olika åsikter som ska mötas.

– De mest tydliga arbetsuppgifterna vi har är att förhandla och skriva avtal. Som projektledare hämtar vi in de specialister vi behöver beroende på vad som vi behöver lösa, det skiljer sig mellan projekt. Till exempel kallas den juridiska avdelningen på Fastighetskontoret in om ett projekt är kontroversiellt eller krångligt.

Vilka är utmaningarna?

– Så länge allt rullar på har byggaktörerna direktkontakt med de inom kommunen som arbetar med ärendet. Om det kommer upp frågor så kommer vi in. Vi ger ett forum om frågor kommer upp där parterna kan komma fram till en lösning. Vi har skrivit avtalet så det måste gå via oss.

Hur är det att jobba i BoStad2021?

– Jag tycker det är väldigt trevligt att det går undan, att vi jobbar tätt, både kommuninternt och med exploatörerna. I planskedet jobbar man fram strukturer tillsammans, alla jobbar mot samma mål. Jag upplever att alla tycker det är roligt, både kommuninternt och ut mot exploatörerna. Det finns ett driv hos alla handläggare. Till och från blir det hetsiga diskussioner men alla får ge och ta lite grann.

Vad är roligast med BoStad2021?

– Jag gillar att det är olika arbetsuppgifter, många olika frågor och när det är lite press, mycket som händer. Vi jobbar med brandsläckning, löser problem när de dyker upp. Man får ibland släppa allt annat för att lösa en specifik fråga.

Du är med från början i processen med att ta fram det som i slutändan blir bostäder. Hur är det att se projekten när de byggs eller står helt klara?

– Att komma ut i de olika faserna och se hur utvecklingen sker, det är väldigt roligt. Jag blir fortfarande lika fascinerad säger Malin och tittar ut över byggnationen som pågår för fullt vid Merkuriusgatan.

Här bygger byggaktörerna och Göteborgs Stads tekniska förvaltningar nya hus, vägar och en mötesplats. Ett samarbete med många aktörer som leder till fler bostäder som kompletterar den existerande bebyggelsen och utvecklar området.

Publicerad 5 augusti 2019 (Uppdaterad 31 juli 2020)