Maria Welin är utemiljöspecialist på lokalförvaltningen. Foto: Lo Birgersson

Maria Welin är utemiljöspecialist på lokalförvaltningen. Foto: Lo Birgersson

När en byggnad precis är färdigbyggd, är den som bäst. Sedan börjar dess slitage i takt med att den åldras, men dess utemiljö växer till sig och blir bara bättre med åren om den planeras rätt utefter användningsområde, läge och nyttjare.

Specialist på utemiljöer

Maria Welin jobbar som specialist inom utemiljö på lokalförvaltningen. Hon planerar för utemiljöer på förskolor, skolor, äldreboenden och boenden med särskilt service (BmSS).

- Jag är stöd för våra projektledare och konsulter i samtliga våra nybyggnadsprojekt och större ombyggnadsprojekt. Detta för att säkerställa att vi får utemiljöer som både är pedagogiska och kreativa för våra barn, samt utvecklande och givande trädgårdar vid våra boenden.

Grönytor är må bra-ytor

Göteborg ska bli en grön och nära stad. Vi är beroende av stadens ekosystemtjänster. Förutom att de är viktiga som rekreationsområden så dämpar de buller, bryter ner luftföroreningar, gynnar pollinatörer, skyddar mot sol, reglerar värme samt vattenmängder och mycket mer. Vi som beslutsfattare i stadens samhällsbyggnad har ett stort ansvar att värna, utveckla och behålla de grönytor vi redan har och utveckla dem där de idag saknas. Våra gårdar är en fantastisk möjlighet att tillföra dessa grönvärden till hela staden.

Utmaningen i en storstad som ska förtätas, är att säkerställa att gårdarna till framförallt förskolor och skolor blir tillräckligt stora. Detta är viktigt för att kunna tillföra dessa grönvärden, utan att slitaget blir för stort.

Berikande trädgårdar vid våra boenden

Det finns många samhällsvinster i att planera för en berikande utemiljö, det gäller både för barn och unga. Likväl som våra barn och ungdomar måste få förutsättningar att röra sig i sin utemiljö så måste även våra äldre kunna ta sig ut enkelt i en givande trädgård där man ser många stora hälsovinster med att vistas i och uppleva växter, djur och natur.

Flytta ut pedagogiken

Barn och unga behöver ha en kreativ utemiljö där de kan få springa, klättra och leka av sig på, säger Maria:

- Helst skulle jag vilja bygga skogar för barnen att leka i så att de kan klättra i träd istället för att köpa in klätterställningar. Barn utvecklar sin motorik, balans, riskbedömning  och leker dessutom mer jämställt i en naturlig miljö istället för en ”konstgjord” utemiljö.

Utemiljö är även mycket viktigt under lektionstid. Fler och fler skolor arbetar aktivt med sin utomhuspedagogik och det hjälper många elever att lära på ett annat sätt, när man praktiskt får nyttja naturen för att lära om exempelvis fysik och matte.

Långsiktigt arbete

Maria gick från att jobba som konsult till att börja på lokalförvaltningen hösten 2015. Hon trivs med att vara på beställarsidan och ha möjligheten att kunna påverka på ett tydligare sätt.

- Det är spännande, utvecklande och kul att vara med och delaktig i att forma staden inför dess framtid. Göteborg har stor potential och flera möjligheter att visa att det går att bygga både grönt och tätt. Tack vare att vi har detta synsätt så kan vi vara ett föredöme inför andra kommuner och städer runt om i värden.

Lediga jobb inom stadsutveckling i Göteborgs Stad

Varje dag gör över 55 000 medarbetare hållbara vardagar. I Göteborgs Stad finns cirka 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar. Vi behöver dig som är ingenjör, planarkitekt, karttekniker, landskapsarkitekt, markspecialist, CAD-ritare, geotekniker. Bland annat. Vill du bli en av oss?

Lediga jobb
Publicerad 18 september 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)