”Drömmen är att det arbete vi gör nu i framtiden kommer att ge oss en mindre segregerad stad”, säger Martin Storm, chef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

– Jag tror att vi genom att planera och bygga staden på rätt sätt kan överbrygga många av de barriärer som finns. Både de mentala och de fysiska, säger han.

Planavdelningen består av över 100 personer som tar fram så kallade program och detaljplaner för stadsdelarna runt om i Göteborg. Program och detaljplaner beskriver hur stadsområden kan utvecklas, vad som får byggas och hur det kan se ut.

– Vi utgår alltid från hur ett område ser ut och används idag.

Om vi exempelvis ser ett viktigt stråk som i dag uppfattas som otryggt försöker vi på olika sätt planera så att det kan bli tryggare i framtiden. Det kan handla om att bygga bostäder och mötesplatser eller göra så att olika typer av verksamheter och service kan ta plats. Där har vi ett stort ansvar och som jag väljer att se det – stora möjligheter.

Vad drömmer du om för staden Göteborg?

– Drömmen är att det arbete vi gör nu i framtiden kommer att ge oss en mindre segregerad stad och att man kan röra sig friare och enklare mellan olika stadsdelar. Det ska kännas tryggt och enkelt att ta sig fram i framtidens Göteborg.

Det ska kännas tryggt och enkelt att ta sig fram i framtidens Göteborg.

Jag ser de här frågorna som avgörande och att vi som arbetar med stadsutvecklingen har en viktigt arbetsuppgift för att forma stadens framtid till det bättre.

Han pekar bland annat på exempel som Bostad2021 – som ska skapa 7 000 nya bostäder till år 2021 – och hur Dag Hammarskjöldsleden förvandlas till Dag Hammarskjölds Stad samt på Gamlestadens utveckling de senaste åren.

Gamlestadens resecentrum invigdes under 2018 och här rör sig varje dag 20 000 resenärer.

– Det är väldigt intressant att få vara med och ta fram planerna samt att följa upp förändringen och utvecklingen på plats. Till exempel kommer det nya resecentrumet, bostäderna och handeln i Gamlestaden innebära ett lyft för hela den delen av staden. Där planerar vi och har påbörjat bygget av en stadsdel som knyter ihop östra Göteborg med centrum. Det finns stor potential att få motsvarande utveckling på många ställen i staden – om man tänker och planerar rätt.

Text: Marcus Olsson
Foto: Lo Birgersson

Tre stora utmaningar i utvecklingen av Göteborg

  • Bygga bort mentala och fysiska barriärer.
  • Minska segregationen på alla sätt.
  • Balansera bebyggelse, torg och grönområden.

Gamlestaden är en av stadens knytpunkter vad gäller kollektivtrafik. ”Där planerar vi och har påbörjat bygget av en stadsdel som knyter ihop östra Göteborg med centrum”, säger Martin Storm.

Lediga jobb inom stadsutveckling i Göteborgs Stad

Varje dag gör över 55 000 medarbetare hållbara vardagar. I Göteborgs Stad finns cirka 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar. Vi behöver dig som är ingenjör, planarkitekt, karttekniker, landskapsarkitekt, markspecialist, CAD-ritare, geotekniker. Bland annat. Vill du bli en av oss?

Lediga jobb
Publicerad 4 december 2018 (Uppdaterad 22 juli 2020)