Matilda Landén jobbar som utvecklingsledare och hållbarhetsspecialist med fokus på strategisk stadsutveckling på fastighetskontoret.

Matilda Landén jobbar som utvecklingsledare och hållbarhetsspecialist med fokus på strategisk stadsutveckling på fastighetskontoret.

Matilda spanar 50 år framåt i tiden

Matilda Landén jobbar på fastighetskontoret som utvecklingsledare och hållbarhetsspecialist med fokus på strategisk stadsutveckling. Hon planerar så att staden växer fram på ett naturligt sätt. ”Jag ser på hur staden växer i nutid, så att det som byggs nu inte krockar med något som kan komma att byggas i framtiden”, säger Matilda.
Publicerad 14 december 2018 (Uppdaterad 13 maj 2019)