Matilda Landén jobbar som utvecklingsledare och hållbarhetsspecialist med fokus på strategisk stadsutveckling på fastighetskontoret.

Matilda Landén jobbar som utvecklingsledare och hållbarhetsspecialist med fokus på strategisk stadsutveckling på fastighetskontoret.

Matilda spanar 50 år framåt i tiden

Matilda Landén jobbar på fastighetskontoret som utvecklingsledare och hållbarhetsspecialist med fokus på strategisk stadsutveckling. Hon planerar så att staden växer fram på ett naturligt sätt. ”Jag ser på hur staden växer i nutid, så att det som byggs nu inte krockar med något som kan komma att byggas i framtiden”, säger Matilda.

Bygg Göteborg med oss

Nu behöver vi rusta upp med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften. Hos oss får du stort ansvar med inblick i och närhet till stadens utveckling. Här finns jobben som gör skillnad. Våga anta utmaningen, tillsammans bygger vi staden!

Jobba med stadsutveckling
Publicerad 14 december 2018 (Uppdaterad 26 september 2019)