Foto: Lo Birgersson

Foto: Lo Birgersson

Jobba med stadsutveckling

Ninas raketkarriär på lokalförvaltningen

Fem skolor växer fram under Nina Baldursdottirs ledning. Hon är en av många på Lokalförvaltningen som skapar miljöer där livet får ta plats.

Nina Baldursdottir jobbar som byggprojektledare på lokalförvaltningen i Göteborgs Stad. Men för bara några år sedan pluggade hon Design and Construction Project Management, DCPM, på Chalmers. Då hade hon redan tre år på Islands Universitet, motsvarande väg och vattenbyggnad, i bagaget.
- Jag har fått en otrolig chans att växa. Att komma som helt nyutexad till att ha fem skolprojekt på egen hand – det är en jättebra utveckling.

Hur har det blivit så?
- Det är nog ganska logiskt trots att det gått fort. Jag började på lokalförvaltningen som biträdande projektledare med två engagerade handledare som la upp en utvecklingsplan för mig. Min första tid ägnade jag åt mindre ombyggnadsprojekt som med tiden växte till större skolprojekt.

Nina satt inte direkt och ritade byggnader istället för traditionella teckningar när hon var barn.
- Jag har egentligen ingen koppling till byggbranschen, utan var mest intresserad av ledningen och komplexiteten kring husbyggen. I de projekt jag har finns inget copy and paste, utan alla byggnader blir unika. Det vi bygger gör nytta för samhället och det ger mig energi.

Vad driver dig i ditt arbete?
- Både delmålen och det stora målet i ett projekt driver mig. Det stora målet, att skapa förutsättningar som många har glädje av i samhället, leverera en slutprodukt som kommer att användas av många är en väldigt stor drivkraft. Delmålen så som problemlösning, lösa kluriga problem i vardagen, och kontakten man skapar med alla olika människor kopplade till projekten är också en stor drivkraft.

Varför jobbar du på lokalförvaltningen?
- Vi jobbar med fastigheter där det finns så många olika funktioner; klassrum, storkök, idrottshallar, tekniskt komplexa salar som ska klara krav för allt från kemiska ämnen till ljudspridning från inspelningslokal, samtidigt som vi ska uppfylla krav för övernattning, uthyrning, skyddsrum och vara nytänkande. Det är komplexa byggnader av hög kvalitet med många parametrar.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Att få skapa så många olika miljöer i samma byggnad och samarbetet med alla olika människor. Jag är inte inne i detaljer på byggtekniska frågor, utan ser mer till att processen går framåt, fångar upp frågor och idéer, kopplar in rätt människor i rätt frågor, följer upp och försöker se till så att projektet fortskrider i takt med tidplan, ekonomi och kvalitet. Men mitt jobb handlar inte bara om huset, utan även om människorna som vi bygger den för.

Publicerad 7 mars 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)