Patrik Centerwall, kommunikatör på stadsbyggnadskontoret.

Vad gör du på jobbet?

– Jag arbetar med kommunikationen kring planerna för stadsutveckling. När en detaljplan tas fram får boende och andra intressenter i ett område tycka till och komma med synpunkter på det som planeras. Detta kallas för samråd och min roll är att planera och samordna kommunikationen.

Vad görs under ett samråd?

– Samråd är kunskapsutbyte. Dels är det då staden presenterar ett förslag på vad som ska göras. Men det handlar också om att boende, som är experter på sitt eget område, får en möjlighet att berätta om det är något de tycker att vi har missat i planeringen.

– Det kan vara ganska svårt att förstå en detaljplan för den som inte är insatt och det är där jag kommer in. Jag hjälper till att förklara vad det är vi vill göra i ditt område och vad du som medborgare kan tycka till om. Vissa saker är redan beslutade om men annat kan man ha synpunkter på och påverka.

”Samråd är kunskapsutbyte. Dels är det då staden presenterar ett förslag på vad som ska göras. Men det handlar också om att boende, som är experter på sitt eget område, får en möjlighet att berätta om det är något de tycker att vi har missat i planeringen.”

Vad gör du på själva samrådsmötena?

 Ofta är jag med som moderator. Det är spännande och utmanande för egen del. Det kan vara väldigt olika stämning under samrådsmöten. Ibland har folk många frågor och vissa kanske till och med är arga. Jag försöker alltid vara neutral som samtalsledare och lyckas jag med det kan det bli bra diskussioner. Då känns det bra att ha bidragit till en ökad förståelse.

”Det handlar om att kommunicera på rätt sätt till olika personer och grupper. Utmaningen är att vara tydlig och tänka på mottagaren för att nå fram med budskapet.”

Vad är mest utmanande?

– Det handlar om att kommunicera på rätt sätt till olika personer och grupper. Utmaningen är att vara tydlig och tänka på mottagaren för att nå fram med budskapet. En spännande del som jag verkligen gillar är att prata med kontorets stadsplanerare och arkitekter, ta fram fakta och lära mig ett projekt genom att själv nörda ner mig.

– Jag tänker ofta på att jag jobbar med något som är väldigt viktigt för många människor. Det är livet i staden, hur husen ser ut och Göteborgs utveckling. Jag försöker förklara det som är komplicerat och lyfta fram de viktigaste bitarna.

Vad är roligast?

– Variationen. I min roll gör jag allt från föredragsserier på bibliotek till stadsvandringar och utomhusutställningar. Ena dagen skriver jag texter till webbplsen Stadsutveckling Göteborg och är med och utformar en utomhusutställning vid Masthuggskajens cykelstråk och nästa gör jag affischer som vi sätter upp på pizzerior kring Chalmers för att nå studenter.

– Man måste vara flexibel och öppen som person i det här jobbet.

Text: Marcus Olsson
Foto: Sanna Tedeborg

Lediga jobb inom stadsutveckling i Göteborgs Stad

Varje dag gör över 55 000 medarbetare hållbara vardagar. I Göteborgs Stad finns cirka 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar. Vi behöver dig som är ingenjör, planarkitekt, karttekniker, landskapsarkitekt, markspecialist, CAD-ritare, geotekniker. Bland annat. Vill du bli en av oss?

Lediga jobb
Publicerad 12 december 2018 (Uppdaterad 22 juli 2020)