Bygg Göteborg med oss

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Vi står inför den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Nu behöver vi utöka med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften. Här finns jobben som gör skillnad. Våga anta utmaningen, bygg Göteborg med oss!

Våga anta utmaningen - bygg Göteborg med oss!

Bli trainee inom stadsutveckling

Är du ingenjör, lantmätare eller arkitekt? Sök traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Du får en tillsvidareanställning hos oss och under programmets 14 månader ingår utbildningsdagar, en studieresa, tre breddningsperioder samt ett gemensamt case-arbete. 

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschöverskridande traineeprogram där både Göteborgs Stad och företag inom samhällsbyggnadssektorn medverkar. Programmet, som utvecklats som ett svar på de utmaningar sektorn står inför, ska skapa nya vägar till samverkan och ta tillvara ungas engagemang för samhällsbyggnadsfrågor.

Varje år utbildas nya traineer till nyckelpersoner som kan arbeta med samhällsbyggnad utifrån ett helhetsperspektiv. Som trainee får du kunskap om hela sektorn och förståelse för de processer som styr både näringsliv och politik. Målet är ökad effektivitet i hela samhällsbyggnadssektorn.

Tillsvidareanställning med tre breddningsperioder

Du får en tillsvidareanställning inom Göteborgs Stad eller i någon av de andra medverkande organisationerna. Under programmets 14 månader ingår tre breddningsperioder på andra arbetsplatser, vilket ger dig förståelse för fler aspekter av samhällsbyggnad och chans till ett stort tvärsektoriellt nätverk.

Tillsammans med andra traineer arbetar du med ett stadsutvecklings-case inom ramen för programmet. I utbildningen ingår även frukost- och lunchseminarier varje månad, vilket ger möjlighet att bygga nätverk och stärka kontakten med branschen. Därutöver får du som trainee en personlig mentor och en gedigen utbildning i kommunikation, personlig utveckling och gruppuppveckling. Efter avslutat program bidrar du som medarbetare med ett unikt perspektiv både i den egna organisationen och branschen i stort.

Så ansöker du

Hösten 2020 drar den sjunde omgången av Framtidens samhällsbyggare i gång. 

Om framtidens samhällsbyggare

Initiativtagare till Framtidens Samhällsbyggare är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är en samarbetsorganisation för 13 västsvenska kommuner och Centrum för Management i Byggsektorn (CMB), en paraplyorganisation för cirka 60 företag i samhällsbyggnadssektorn. 

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 26 mars 2021)