Bygg Göteborg med oss

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Vi står inför den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Nu behöver vi utöka med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften. Här finns jobben som gör skillnad. Våga anta utmaningen, bygg Göteborg med oss!

Om 15 år beräknas vi vara närmare 700 000 göteborgare. Det är 115 000 fler än idag. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur – och vi behöver fler som kan göra detta!

Vi erbjuder bredd, spets och projekt utöver det vanliga, med många karriärvägar som ger dig chans att utvecklas över tid. Intresserad?

Här berättar vi om några av våra vanligaste roller.

Projektledare

En projektledare ansvarar för att leda och organisera olika typer av projekt vid till exempel planerings-, bygg-, investerings- eller exploateringsprojekt, underhåll eller mark- och anläggningsarbeten. Man ansvarar för att effektivt koordinera ekonomiska, tekniska och personella resurser för att genomdriva samhällsbyggandet ur ett hållbarhetsperspektiv. Din roll innebär samordning och kommunikation med interna och externa intressenter. Som projektledare har du ofta en erfarenhets och/eller utbildningsbakgrund inom samhällsbyggnadsområdet.

Projektledare

Möt Camilla Lidholm, projektledare på fastighetskontoret, som bland annat jobbar med Backaplan.

Ingenjör

Som ingenjör inom stadsutveckling finns många olika roller, till exempel exploateringsingenjör, byggingenjör och elingenjör. Du kan arbeta med allt från avancerad datamodelling för att förbereda staden för olika framtidsscenarier till att utveckla infrastruktur eller bidra i bygget av fler bostäder, skolor, äldreboenden och allt annat som den växande staden behöver. Beroende på ingenjörstjänst krävs i regel en utbildningsbakgrund som civilingenjör eller högskoleingenjör, alternativt att du gått en yrkeshögskoleutbildning inom det efterfrågade området.

Trafikplanerare

Möt David Palmqvist, trafikplanerare på trafikkontoret, som planerar infrastrukturen på Backaplan.

Arkitekt

Inom stadsutveckling arbetar vi i spannet från stora stadsutvecklingsprojekt där nya stadsdelar tar form till mindre förtätningsprojekt. Vi erbjuder roller som till exempel planarkitekt, bygglovsarkitekt och landskapsarkitekt. I samtliga uppdrag ingår att säkerställa goda lösningar med hänsyn till estetik, hållbarhet, funktion, och framtida skötsel.

Arkitekt

Möt Caroline Valen, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och bland annat projektledare för Backaplan.

Tekniker

Tekniker anställd inom Göteborgs Stad har ansvar för inre och yttre drift, skötsel och underhåll av våra fastigheter och anläggningar. Felsökning och problemlösning är ofta en del av jobbet vilket innebär att våra tekniker har en nära kontakt med våra hyresgäster och kunder. Våra tekniker har stort intresse för fastigheter och arbetar serviceinriktat. Som tekniker har du oftast en gymnasieutbildning inom bygg eller installation.

Lediga jobb inom stadsutveckling i Göteborgs Stad

Varje dag gör över 55 000 medarbetare hållbara vardagar. I Göteborgs Stad finns cirka 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar. Vi behöver dig som är ingenjör, planarkitekt, karttekniker, landskapsarkitekt, markspecialist, CAD-ritare, geotekniker. Bland annat. Vill du bli en av oss?

Lediga jobb
55000

personer arbetar för Göteborgs Stad.

100

olika yrken finns i Göteborgs Stad.

1000

personer med yrket arkitekt, ingenjör eller tekniker arbetar för Göteborgs Stad.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 26 mars 2021)