Bygg Göteborg med oss

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Vi står inför den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Nu behöver vi utöka med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften. Här finns jobben som gör skillnad. Våga anta utmaningen, tillsammans bygger vi staden!

Vårt erbjudande

Hos oss ska du kunna kombinera spännande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Många karriärvägar ger dig chans att växa och utvecklas.

Hos oss finns stödfunktioner nära till hands, kunniga kollegor med spetskompetens och projekt utöver det vanliga.  Här får du möjlighet att arbeta med politiska mål för Göteborg och göteborgarnas bästa.

En hållbar stad och en hållbar arbetsplats

Vi som jobbar inom stadsutvecklingen i Göteborgs stad har i uppdrag att bygga en grön och nära storstad. Det vill vi ska avspeglas i våra arbetsplatser. De flesta av våra roller inom stadsutveckling innebär flexibel arbetstid, vilket ger dig möjlighet att kombinera spännande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Vi erbjuder subventionerad friskvård och uppmuntrar till Skype-möten för att minska resor.

Hos oss arbetar många småbarnsföräldrar och lika många seniora projektledare, ingenjörer, arkitekter med flera, som varit hos oss länge. Vi arbetar aktivt för att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Utvecklas och gör karriär

Göteborgs Stad är en stor organisation med mängder av uppdrag, yrken och befattningar. Det finns stora möjligheter att utvecklas i arbetet samt att gå vidare inom organisationen. Inom stadsutvecklingen ordnas mötesplatser för att nätverka, lära av varandra och kompetensutveckla. För dig som anställd finns Medarbetarcentrum, där får du möjlighet att träffa en jobbcoach och diskutera nästa steg i din karriär. Är du sugen på en chefsroll kan du söka till Morgondagens Chef, en ettårig ledarskapsutbildning som rustar dig inför chefsuppdraget.

Vi arbetar tillsammans – för göteborgarna

Stadens förhållningssätt är ett gemensamt synsätt på hur vi ska arbeta tillsammans för göteborgarna. Vi söker människor som tycker om människor. Jobbet handlar att möta och se varje individ. Stadens förhållningssätt är en del av Göteborgs Stad medarbetar- och arbetsmiljöpolicy. Våra förhållningssätt är:

  • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Vi sätter göteborgarnas behov och rättigheter i centrum. Likabehandlingsprincipen ska gälla oavsett göteborgarens bakgrund eller stadsdel.
  • Vi bryr oss. Vi sätter oss in i göteborgarens livssituation och engagerar oss i göteborgaren och vårt uppdrag. Vi tar ansvar för det vi gör.
  • Vi arbetar tillsammans. Människan har många olika behov och rättigheter. Det kräver helhetssyn. För att svara mot helheten på bästa sätt samarbetar och samverkar vi i och utanför staden. Och självklart är dem vi är till för med och samskapar.
  • Vi tänker nytt. Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Därför är utveckling en ständig närvarande fråga i verksamheten. Nytänkande kräver öppenhet och utrymme för olikheter.
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 26 februari 2019)