Jubileumsparken

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 kunnat ta del av Jubileumsparkens aktiviteter. Många har svettats i bastun, lärt sig segla i seglarskolan, svalkat sig i bassängen och hängt på playan.

I Jubileumsparken och i resten av Frihamnen kommer det att hända mycket under lång tid. Planen är att hela området ska bli en inkluderande, grön och dynamisk del av innerstaden.

Jubileumsparken är ett resultat göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum och inför byggandet av ÄlvstadenI de medborgardialoger som genomfördes blev det tydligt att många vill ha grönområden och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen.

Sedan 2014 har prototyper som bad och bastu byggts i Frihamnen på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna.  Det är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg – att låta människor successivt inta området och göra det till sitt.

Jubileumsparken är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg – att låta människor successivt inta området och göra det till sitt.

Under sommarsäsongen bubblar det av aktiviteter i parkområdet. Det är öppet för alla och aktiviteterna är gratis. Du kan till exempel bada i den 20 meter långa bassängen i älven utmed Kvillepiren, basta i bastun, prova på segling, leka i och lära om vattnets väg i uteklassrummet och du kan odla egna grönsaker. 

Under 2020 börjar vi bygga den permanenta parken. Första etappen med nytt bad och utflyktslekplats ska stå klar under jubileumsåret 2021.

Vad finns det att göra i parken?

I Jubileumsparken kan du prova på att segla, leka i uteklassrummet "Näsan i blöt", bada och basta. Det finns även möjlighet att odla, fika och skejta. Aktuella öppettider finns under fliken "Öppettider och kontakt" på goteborg.se/jubileumsparken.

Alla aktiviteter

Tillsammans gör vi Göteborg ännu bättre

”Många av önskemålen inför Göteborg 400-årsjubileum handlar om att komma nära vattnet, att mötas, öka förståelsen mellan varandra och att minska klyftor.”

Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Intervju med 400-årsjubileets projektchef

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 9 januari 2020