80 000 besökte Jubileumsparken 2018

Jubileumsparken i Frihamnen fortsätter att växa fram mot 2021 och under 2018 besökte drygt 80 000 personer parken. Det är 20 000 fler besökare än föregående år.

 27 ungdomar anställdes som parkvärdar för att möta besökarna, mitt i stadsutvecklingen av Frihamnen, säger Jessica Segerlund, platsutvecklingschef på det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling.

Parkvärdarna har rekryterats i samarbete med föreningen Passalen.  Ungdomarna representerar olika stadsdelar i Göteborg, intressen, etnicitet och funktionsvariation. De får utbildning i bland annat hjärt- och lungräddning, simundervisning och segling.

 Vad gäller 2019 så ser vi med spänning fram emot ett nytt år med en ny vattenlek, lägerverksamheter, fortsatta samarbeten med projektet Vattenvana för bland annat nyanlända ungdomar, den populära bastun och såklart en ny badsäsong, säger Jessica Segerlund.

”Vi ser med spänning fram emot ett nytt år med en ny vattenlek, lägerverksamheter, fortsatta samarbeten med projektet Vattenvana för bland annat nyanlända ungdomar

 Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan Älvstranden Utveckling, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen och är en del av stadens jubileumssatsningar inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

I anslutning till Jubileumsparken kommer under våren även byggstart att ske för de 800 temporära bostäder som planeras i Frihamnen med beräknad första inflyttning till sommaren 2019. Jubileumsparken har också blivit nominerad till Sienapriset 2018 för årets bästa landskapsarkitektur. Vinnaren koras i mars 2019.

Fram till maj är bastun och saltvattentunnan öppen för bokning under vissa tider. Övriga aktiviteter beräknas öppna i mitten av maj.

 

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 och inför byggandet av Älvstaden. I medborgardialoger blev det tydligt att många vill ha grönområden och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen.

Älvstaden bidrar till ett jämlikt Göteborg

”Vårt uppdrag när vi bygger den nya staden är att minska segregation och polarisering. Du ska känna att detta är vårt gemensamma vardagsrum, att det är vår stad som vi har tillsammans.”

Kristian Käll, processledare social hållbarhet, Älvstranden Utveckling.

Intervju med processledare Kristian Käll
Publicerad 24 januari 2019 (Uppdaterad 29 januari 2019)