Sienapriset 2018 för bästa utemiljö gick till Jubileumsparken i Frihamnen. Fotograf: Beatrice Törnros

Sienapriset 2018 för bästa utemiljö gick till Jubileumsparken i Frihamnen. Fotograf: Beatrice Törnros

Sienapriset till Jubileumsparken

Sienapriset delas ut av Sveriges arkitekter för att främja god utemiljö. Till Sienapriset 2018 var fyra utemiljöer nominerade. Av dessa blev det Jubileumsparken i Frihamnen som fick mottaga det prestigefyllda priset vid arkitekturgalan i Stockholm 19 mars.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.Till jubileumsåret kommer första etappen av parken att stå färdig men redan idag finns bland annat bastu, sötvattenbassäng, saltvattenbassäng, seglarskola, lekplats, en rollerderby-bana, testodlingar och kafé. Den temporära parken har funnits och utvecklats sedan 2014 och har redan blivit mycket populär; under förra året hade parken över 80 000 besökare.

Juryns motivering till vinnaren av Sienapriset 2018:

”När kommunen bygger park är invånarnas medverkan och platsens förutsättningar en självklar utgångspunkt. Projektet visar betydelsen av att låta fler komma till tals när staden växer och att stödja framväxten av lokala grannskap. När industrikajen omvandlas till park blir landskapsarkitekturen en förändringsmotor som bidrar till social inkludering och framväxt av lokala ekonomier. Vinnaren är en inspirerande förebild för medborgardriven stadsutveckling och utforskar på ett innovativt sätt hållbarhetsbegreppet.”

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling.

Övriga nominerade var Solhagaparken i Masmo, Huddinge, Hälleskogsbrännan i Västmanland och Millennieskogen i Lindängelund, Malmö. Mer information om Sienapriset och nomineringarna finns på Sveriges arkitekters webbplats.

Tidigare har Jubileumsparken vunnit Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris 2014 och nominerats till Kasper Sahlinpriset 2015. Dessutom vann utvecklandet av Frihamnen, där Jubileumsparken ingår, Planpriset 2016.

FAKTA Sienapriset

  • Har delats ut sedan 1987 för att främja god utemiljö och tilldelas ett objekt och dess arkitekt.
  • Det belönade objektet ska ha aktualitet och vara så färdig att det ska uppskattas av allmänheten.
  • Juryn består av tre erfarna landskapsarkitekter som utses av Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur samt två representanter för prisets sponsor Starka Betongindustrier.
  • 2017 vann Stenpiren Sienapriset
Publicerad 20 mars 2019 (Uppdaterad 20 mars 2019)