Regnlekplats i Renströmsparken är en del av Rain Gothenburg – en jubileumssatsning för att rusta staden inför kommande skyfall och översvämningar, men också för att ta tillvara på regnets möjlighet till att ge unika upplevelser.

Publicerad 11 september 2021 (Uppdaterad 12 september 2021)