Nu byggs Göteborgs nya kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön. Kulturhuset Bergsjön började att byggas 2020 och ska invigas 2022. Foto: Higab.

Vad?

Kulturella mötesplatser kan vara permanenta i form av till exempel bibliotek, kulturhus och andra institutioner. Men det kan också vara mer flyktiga ytor som ger plats åt spontana kulturyttringar så som festivaler, evenemang och utställningar där människor har möjlighet att utöva, uppleva, delta i eller ta till sig kultur.

Var?

Det finns många olika kulturella mötesplatser Göteborg. Det kan vara platser dit människor från hela staden söker sig, så som stadsbiblioteket och museerna. Det kan vara små nischade mötesplatser för specialintresserade, till exempel teatrar som bjuder in till samtal eller lokaler där det finns möjlighet att slöjda tillsammans. Kulturella mötesplatser kan också vara lokala, som en stadsdelsfestival eller ett stadsdelsbibliotek.

Varför?

När vi ser varandra och blir sedda i de offentliga stadsrummen kan förståelsen för andra påverkas och stärkas. Den miljö där vi växer upp, leker, bor och arbetar, tillbringar fritiden samt åldras i, skapar förutsättningar för hälsa och tillit. Goda livsmiljöer är viktiga och därför behöver närhet till kultur och mötesplatser utvecklas tillsammans med staden. Det i sin tur bidrar till lokal platsutveckling som ökar allas trivsel och känsla av delaktighet.

Hur?

Eftersom kulturella mötesplatser finns i många olika storlekar och drivs av olika typer av verksamheter kan en kartläggning se olika ut. Ofta behövs lokal dialog för att fånga vilka mötesplatser som är betydelsefulla för de som använder en plats. Inventeringen av kulturella mötesplatser ingår också ofta i en större inventering av ett områdes kulturvärden, så som Kulturvärdesinventeringen av Kortedala 2017 och kulturvärdesinventeringen av Backaplan 2020.

Vem?

Kulturförvaltningen har i uppdrag att fånga de kulturvärden som finns på stadens platser idag, exempelvis när det gäller Kulturella mötesplatser. Det operativa uppdraget gällande detta kulturvärde ligger på enheten Kulturstrategiska.

Kontakt

  • Kulturstrategiska enheten, kulturförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-365 00 00
Publicerad 29 oktober 2021 (Uppdaterad 21 mars 2022)