Kortedalakrokodilen av konstnär Ingela Ihrman, 2021. Byggande bolag: GöteborgsLokaler. Processledare: Göteborg Konst. Foto: Hampus Bovbjerg Grip

Vad?

Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer.

En yrkesverksam konstnär får i uppdrag att skapa ett konstverk eller en konstgestaltning i anslutning till platsen där det byggs. Regeln gäller både för bostäder, kontor och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer.

En yrkesverksam konstnär får i uppdrag att skapa ett konstverk eller en konstgestaltning i anslutning till platsen där det byggs. Regeln gäller både för bostäder, kontor och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Var?

I Göteborg hittar du offentlig konst överallt, till exempel finns det idag runt 1 500 offentliga utomhuskonstverk i staden. På Konstkartan Göteborg kan du läsa om drygt 370 av dem, där hittar du också många av de konstgestaltningar som tillkommit genom enprocentregeln sedan 2013.

Varför?

Konsten spelar en viktig roll i vårt demokratiska samhälle eftersom den möjliggör för en mängd olika röster att komma till tals i det offentliga rummet. När konsten får vara fri kan den förflytta tankar och gränser och få oss att förstå vår historia, samtid och framtid.

Konstnärer tillför nya, oväntade synsätt, bidrar till att kreativa processer skapas och kan öka utrymmet för innovativa lösningar i stadsutvecklingsprojekt.

Hur?

Nya konstgestaltningar tas fram i ett nära samarbete mellan byggansvariga, konstsakkunniga och konstnärer. I processen tas hänsyn till både den fysiska platsen, invånarna och de sociala relationerna. Konstnärlig integritet och oberoende främjas så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummet.

Vem?

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade att införa enprocentregeln 2013. I samband med beslutet tilldelades kulturnämnden ett processägarskap och uppföljningsansvar för enprocentregeln. Kulturförvaltningen, genom enheten Göteborg Konst har det operativa uppdraget att processleda och följa upp den.

Kontakt

  • Göteborg Konst, kulturförvaltningen
Publicerad 29 oktober 2021 (Uppdaterad 23 mars 2022)