Teaterscen på Hagateatern. Foto: Lo Birgersson.

Vad?

Kreativa verksamheter innefattar kreativa näringar, självorganiserade verksamheter, enskilda konstnärer, kulturföreningar och kulturaktörer i Göteborg.

Var?

Under 2020 genomförde kulturförvaltningen en undersökning som visade att de flesta av Göteborgs kulturverksamheter finns i de centrala delarna av staden på båda sidorna älven, från Älvsborgsbron i väster till Gamlestan/Kålltorp i öster. Det följer i stort Göteborgs äldre stads- och industribebyggelse, och visar att äldre kulturmiljöer har betydelse för det fria kulturlivet. Dock kommer fördjupade undersökningar att göra i flera av Göteborgs förortsområden för att få in fler svar och skapa en heltäckande bild av kulturgöteborg.

Varför?

Att bevaka och analysera kreativa verksamheter som ett specifikt kulturvärde syftar till att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna och att i förlängningen utveckla och stärka infrastrukturen för de kulturella och kreativa näringarna.

Genom att kartlägga var i Göteborg kreativa verksamheter samlas kan man visa att dessa verksamheter genererar värden för en specifik plats eller ett visst område. Det syns då också att det finns ett samspel mellan mer etablerade kreativa verksamheter och nya kreativa verksamheter.

Hur?

I undersökningen som gjordes 2020 fick stadens fria kulturutövare berätta var deras lokaler fanns och vilken verksamhet som bedrevs. Resultatet har redan använts som faktaunderlag i Göteborgs Stads nya översiktsplan, och kommer framöver användas i andra sammanhang där förutsättningar för kreativa verksamheter lyfts.

Vem?

Kulturförvaltningen har i uppdrag att inventera och stödja det fria kulturlivet i staden. Enheten Kulturstrategiska arbetar med metodutveckling och analys för att bidra till det uppdraget.

Kontakt

  • Kulturstrategiska enheten, kulturförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-365 00 00
Publicerad 29 oktober 2021 (Uppdaterad 21 mars 2022)