Kvibergs Park (2012). Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Förslag från allmänheten

Var tredje år har allmänheten möjlighet att föreslå var Göteborg behöver mer konst, genom att ta kontakt med en politiker i kommunfullmäktige och be hen att lägga en motion med ett förslag för Charles Felix Lindbergs donationsfond. 2021 antog Göteborgs kommunfullmäktige motionen ”Skulptur till Kvibergs Park”, skriven av den ideella kulturföreningen Kompani 415.

Läs hela motionen om en skulptur i Kvibergs park

Kulturföreningen Kompani 415

Kompani 415 ligger på östra sidan om det historiska kasernområdet i Kvibergs Park, i två hus på Marketenterivägen. Föreningens vision är att bli ett nav för konst, kultur och hållbarhet och att skapa en betydelsefull mötesplats.

Konstnärer kan nu lämna en intresseanmälan för uppdraget som ska resultera i en fysisk konstgestaltning, placerad i närheten av Kompani 415. Genom att bjuda in en konstnär eller konstnärsgrupp är målsättningen att knyta an till de verksamheter som är aktiva i området och stärka platsens identitet med hjälp av konstnärliga uttryck.

I processen kommer konstnären att samarbeta med lokala föreningar i området, till exempel genom workshops, och ha fokus på barn, unga och äldre. Tanken är att processen och konsten på så sätt kommer att knyta an till den värdegrund som genomsyrar Kompani 415s verksamhet: fokus på åldersöverskridande möten, motverkande av diskriminering, utanförskap och rasism, och att skapa en möjlighet för barn, unga och äldre att möta konstnärliga processer.

Konstgestaltningen kommer på plats preliminärt 2024.

Den ideella kulturföreningen Kompani 415 på Marketenterivägen i Kvibergs Park. Foto: Kompani 415.

Ett område i utveckling

Kvibergs Park är ett område i utveckling, som ska bli en stadspark med många aktiviteter. Redan idag finns här en arena, Kvibergs marknad och flertalet aktiva kulturföreningar. Fram till 2025 ska området expandera med bland annat temalekpark för barn och en ny idrottshall.

Charles Felix Lindbergs donationsfond

Charles Felix Lindbergs donationsfond upprättades efter att köpmannen Charles Felix Lindberg 1909 testamenterade sin förmögenhet till Göteborg Stad för att användas till ”stadens prydande och förskönande”.

Läs mer om fonden och uppdraget på Göteborg Konsts webbplats

Publicerad 23 maj 2022 (Uppdaterad 24 maj 2022)