Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya bostäder, torg, kontor och butiker – och ett 33 våningar högt hotell. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.
Status: Planerad byggstart 2019. Beräknas klart: 2027.

Så här kan det se ut på Masthuggskajen i framtiden.

En blandning av stadspuls och lokalt liv

Masthuggskajen ska sticka ut och få en egen karaktär. För att lyckas krävs en genomtänkt och kreativ övergång mellan befintlig bebyggelse och det nya som ska byggas.

På Masthuggskajen är det nära till vattnet och till den centrala stadens puls. Älven finns ständigt närvarande kopplat till stadsdelens historia. Ett viktigt mål är att knyta samman staden med vattnet genom att stadsbebyggelsen på sikt flyttas närmare vattnet. Det ska vara smidigt att promenera längs med kajkanten.

I stadsdelen planeras för mötesplatser som ska passa så många som möjligt. Olika typer av verksamheter ska locka fram ett myllrande gatuliv.

I stadsdelen planeras för mötesplatser som ska passa så många som möjligt. Olika typer av verksamheter ska locka fram ett myllrande gatuliv. Stadsdelen har redan idag ett kulturutbud i den östra delen av området och utmed Långgatorna som kan vidareutvecklas till ett attraktivt kulturcentrum. Inom området finns möjlighet för fler promenadstråk med ett lokalt utbud av handel och service. Fler verksamheter med fokus på handel och sjöfart kan ge stadsdelen internationell prägel och lyskraft.

Stora mängder vatten är en av stadens utmaningar

Klimatfrågor är mer aktuella än någonsin och de finns med som en naturlig del i stadsutvecklingen.

Ulf Moback, landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Intervju med Ulf Moback

När kan man flytta in på nya Masthuggskajen?

Frågor och svar

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 12 september 2019