Ny översiktsplan för Göteborg

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg. En översiktsplan är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas på lång sikt. Grundförutsättningen är att staden kan utvecklas på ett hållbart sätt.
Publicerad 11 december 2018 (Uppdaterad 24 april 2019)