Ta en titt på förslaget till ny översiktsplan. Det är klickbart.

Ny översiktsplan för Göteborg

Dags att granska ny översiktsplan

Nära, sammanhållen och robust – det är så Göteborg ska utvecklas i dag och på lång sikt. Det är huvudstrategierna i den nya översiktsplanen som nu går på granskning – tillsammans med fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.

I dag går ny översiktsplan för Göteborg på granskning. Planen ska säkra en hållbar utveckling för Göteborg på lång sikt.

– Granskningsperioden är det sista tillfället för allmänhet och remissinstanser att lämna sina synpunkter på den nya översiktsplanen och fördjupningarna för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

Ta chansen!

Så du, ta chansen att undersöka planerna för Göteborgs framtid, bilda dig en uppfattning och lämna sedan dina synpunkter! Nu introducerar vi en digital plattform där förslagen till ny översiktsplanen och fördjupningarna av översiktsplanen presenteras. Utvecklingsinriktningar, strategier och tematiska och geografiska inriktningar finns för hela Göteborg. Du kan också klicka runt i kartan och titta på planerad utveckling.

Så du, ta chansen att att undersöka planerna för Göteborgs framtid, bilda dig en uppfattning och lämna sedan dina synpunkter! I den digitala plattformen presenteras strategier, utvecklingsinriktningar och tematiska och geografiska inriktningar för hela Göteborg. Du kan också klicka runt i kartan och titta på planerad utveckling.

Översiktsplanen visar hur mark, vatten och den byggda staden ska användas, utvecklas och bevaras. Självklart är en långsiktig planering extra viktig när en stad växer och attraherar människor och företag så som Göteborg gör. Göteborg är verkligen en växande storstad och är också regionens kärna med de fördelar och utmaningar det innebär.

Nära, sammanhållen och robust stad

För att framtidens utmaning har tre huvudstrategier tagits fram: nära, sammanhållen och robust.

Nära – människor och det som behövs för att få vardagslivet att gå ihop ska finnas nära. Därför behöver innerstaden växa och fler tyngdpunkter i centrum kan utvecklas. Det ska finnas ett utbud av service på nära håll och utgångspunkten är en blandning av funktioner för såväl vuxna som barn. Parker, natur, offentliga platser ska upplevas nära, vara trygga, inkluderande och av god kvalitet. Dessa ska vara lätta att ta sig till oavsett i vilken del av staden de ligger.

Sammanhållen – för att skapa en sammanhållen stad måste vi överbrygga barriärer. Oavsett om de är fysiska, mentala eller sociala. Staden ska hänga ihop med ett nätverk av gång- och cykelvägar och snabb kollektivtrafik. En stad som hänger ihop och har offentliga rum som är till för alla, underlättar för människor att mötas och ger bättre förutsättningar för jämlika livschanser. En stor variation av bostäder både i staden som helhet och på mer lokal nivå, gör det möjligt för boende och inflyttande att välja var de vill bo. Det kan också motverka segregering.

Robust – att staden både kan anpassa sig och motstå kriser och påfrestningar är en nyckel för en hållbar utveckling. Liksom att människor litar på varandra och samhället. Så därför är delaktighet och öppenhet ledord i stadsutvecklingen. En klimatsmart stad med närhet till service och rekreation underlättar en hållbar livsstil. Det finns en anpassning till högre havsnivåer och extremväder bland annat genom att ge plats för vatten, grönska och skugga. Näringslivet är varierat och vi bevarar stadens kulturvärden och skapar nya.

Möjligheten att lämna synpunkter pågår fram till och med den 28 juni.

Allmänna möten
Vi ordnar digitala granskningsmöten då får en genomgång av huvuddragen i planerna och möjlighet att ställa frågor i chatten.

Ny översiktsplan för Göteborg och fördjupning för centrala Göteborg
Onsdagen den 31 mars, klockan 17.30
Länk till mötet 

Ny översiktsplan för Göteborg och fördjupning för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Onsdagen den 14 april, klockan 17.30
Länk till mötet

Mer information om mötena publiceras senare.

Vi kommer också att ha telefontider så att du kan prata om planen och ställa dina frågor.

Publicerad 24 mars 2021 (Uppdaterad 24 mars 2021)