Elever tycker till om översiktsplanen

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har Göteborgs Stad varit ute i skolorna och träffat närmare 300 elever, en klass från varje stadsdel från årskurs 3 till och med gymnasiet.

Vi vill ha bred dialog med medborgarna, och det är barn och unga som bäst vet vad just barn och unga behöver, säger Anna Olsson som är projektledare för den nya översiktsplanen. 

Efter att eleverna fått lära sig vad översiktsplanering är, har de genom bland annat modeller och skisser visat vad de tycker är viktigt. Att känna sig trygg när man rör sig i staden var något som flera tog upp, därför är det viktigt med belysning. Eleverna ville också ha mer möjligheter till bad och mer tillgång till vatten genom bland annat fler simhallar och fontäner.

Dialogen med eleverna är del av en större dialog som startar när förslagen till översiktsplaner går ut på samrådsturné i början av 2019.

Eleverna ville också ha mer möjligheter till bad och mer tillgång till vatten genom bland annat fler simhallar och fontäner.

Elever tycker till om översiktsplanen

Elever tycker till om översiktsplanen

Publicerad 10 januari 2019 (Uppdaterad 16 januari 2019)